TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP XÂY DỰNG MASTER RUBRIC
23/03/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 05 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Phòng  Bộ môn CNTP F4.07 , trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần:

  • Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET CNTP

Nội dung chính

Xây dựng Master rubric (theo góp ý T.Phùng và T.Scott)

Ý kiến thảo luận

PI 1. Introduction/ Beginning 2. Reinforce/ Satisfactory 3. Emphasize/ exemplary
1.1 Calculate technical engineering parameters (machines, equipment, processes) to solve problems related to food quality improvement and food material development. Calculate technical engineering parameters (machines, equipment, processes) in FET Calculate, analyze technical engineering parameters (machines, equipment, processes) in FET Calculate, analyze, and interpret technical engineering parameters (machines, equipment, processes) to solve problems related to food quality improvement and food material development.
1.2 Apply chemical, physical and biological principles to explain phenomena in food engineering technology.  Áp dụng nguyên lý khoa học trong hóa học, vật lý và sinh học để giải thích những vấn đề thực tế trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật thực phẩm  Áp dụng nguyên lý khoa học trong hóa học, vật lý và sinh học để giải thích những vấn đề thực tế trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật thực phẩm và ứng dụng trong các trường hợp cụ thể  Áp dụng nguyên lý khoa học trong hóa học, vật lý và sinh học để giải thích  những vấn đề thực tế trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật thực phẩm và ứng dụng trong các trường hợp cụ thể. Đồng thời phân tích được bản chất quá trình
1.4 Apply modern tools of mathematics, science, engineering, or technology to solve problems related to food quality improvements and food material developments. Apply modern tools of mathematics, science, engineering, or technology để mô tả được những vấn đề phát sinh  trong quy trình sản xuất thực phẩm Apply modern tools of mathematics, science, engineering, or technology để  phân tích được những vấn đề phát sinh  trong quy trình sản xuất thực phẩm Apply modern tools of mathematics, science, engineering, or technology để giải quyết được những vấn đề phát sinh  trong quy trình sản xuất thực phẩm
2.1 Design components in food engineering technology. Mô tả được các nguyên lý trong thiết kế máy thực phẩm, Đọc được bản vẽ KT cơ bản Phân tích được các nguyên lý trong thiết kế máy thực phẩm Thiết kế được máy thực phẩm; Vận dụng được các bước thiết lập một mô hình trong CNTP
2.2 Design systems in food engineering technology. Mô tả được các nguyên lý trong thiết kế dây chuyền sản xuất TP Phân tích được các nguyên lý trong thiết kế dây chuyền sản xuất TP Thiết kế được các nguyên lý trong thiết kế dây chuyền sản xuất TP
2.3 Design food products and its’ processing processes using diagrams/flowcharts. Phân tích được các thuộc tính cơ bản của sản phẩm thực phẩm Xác định được các thông số kỹ thuật cơ bản của quy trình chế biến sản phẩm thực phẩm. Thiết kế được sản phẩm thực phẩm thực phẩm dựa trên quy trình đã xác định
3.1 Conduct standard tests, measurements in food engineering technology. Mô tả nguyên tắc của các phép thử tiêu chuẩn . Thực hiện được phép thử tiêu chuẩn Giải thích được cơ sở khoa học của phép thử tiêu chuẩn
3.2 Plan and conduct experiment in food engineering technology. Xác định được vấn đề cần giải quyết trong FET Lập kế hoạch thí nghiệm để giải quyết vấn đề đã xác định được trong FET Thực hiện thí nghiệm để giải quyết vấn đề đã xác định được trong FET
3.3 Analyze and interpret experimental results to improve processes. Xử lý dữ liệu thu được sau quá trình làm thí nghiệm Phân tích và giải thích dữ liệu của thí nghiệm Biên dịch kết dữ liệu / kết luận
4.1 Participate in team discussion and contribute ideas to solve a particular task. Tham gia đầy đủ các hoạt động nhóm Trình bày và phân tích  ý kiến cá nhân, lắng nghe ý kiến cá nhân khác Thảo luận chung trong nhóm, thống nhất ý kiến chung
4.2 Complete assigned tasks in time . Hoàn thành công việc được giao đúng hạn định Hoàn thành công việc được giao đúng hạn định, nội dung hoàn thành đúng theo yêu cầu Hoàn thành công việc được giao đúng hạn định, nội dung hoàn thành đúng theo yêu cầu. Nội dung có tính logic và gắn kết
4.4 Assume a leadership role Phân công việc cho các thành viên Kiểm soát công việc của từng thành viên Tổng hợp ý kiến thống nhất
5.1 Apply written communication in both technical and non-technical environments. Báo cáo được trình bày theo đúng quy định. Các thuật ngữ kỹ thuật được sử dụng chính xác Báo cáo được trình bày theo đúng quy định. Các thuật ngữ kỹ thuật được sử dụng chính xác. Định dạng theo đúng quy định. Chỉ có một vài lỗi ngữ pháp nhỏ, hoặc một vài lỗi hình ảnh Báo cáo được trình bày theo đúng quy định. Các thuật ngữ kỹ thuật được sử dụng chính xác. Định dạng theo đúng quy định. Không có lỗi ngữ pháp. Các hình ảnh, đổ thị chỉn chu, phù hợp với tổng thể báo cáo
5.2 Apply oral communication in both technical and non-technical environments. Bài powerpoint được trình bày đúng quy định với một bài báo cáo kỹ thuật Bài powerpoint được trình bày đúng quy định với một bài báo cáo kỹ thuật. Nội dung trình bày phù hợp Bài powerpoint được trình bày đúng quy định với một bài báo cáo kỹ thuật. Nội dung trình bày phù hợp; Phong cách trình bày sinh động, thuyết phục
5.3 Apply graphical communication on both technical and non-technical environments. Vẽ được đồ thị một cách khoa học; sử dụng hình ảnh sinh động Vẽ và chọn lọc được đồ thị một cách khoa học; sử dụng hình ảnh chính xác, kích thước và độ phân giải phù hợp Vẽ và chọn lọc được đồ thị một cách khoa học; sử dụng hình ảnh chính xác, rõ nét; Ngôn từ sử dụng có chọn lọc
5.4 Identify and use appropriate technical literatures. Liệt kê được các tiêu chuẩn sử dụng trong công nghệ kỹ thuật thực phẩm Tra cứu được các tiêu chuẩn sử dụng trong công nghệ kỹ thuật thực phẩm (có trích dẫn) Áp dụng được các tiêu chuẩn sử dụng trong công nghệ kỹ thuật thực phẩm một cách chính xác

Tổng kết

  • Tiếp tục làm việc ở các buổi họp sau về hoàn thiện lại các PI và chỉnh sửa lại master rubric

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

 

 

Đơn vị liên kết