TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP VỚI CHUYÊN GIA HƯỚNG DẪN CÁCH THU THẬP DỮ LIỆU QA
18/04/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 16 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Phòng F4.09,  trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM , 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần:

 • Thầy Nguyễn Bá Thanh
 • Thầy Phùng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET và ban tư vấn

Nội dung chính

Hướng dẫn cách thu thập dữ liệu QA

Ý kiến thảo luận

 • Thầy Phạm Tấn Việt trình bày hệ thống 5 chuẩn đầu ra chương trình (SO) và các chỉ số đánh giá (PI) mới
 • Thầy Nguyễn Ngọc Ẩn trình bày về yêu cầu thu thập minh chứng về môn học và giáo trình, bài thi, đề cương của nhóm ABET.
 • Nhóm QA trình bày về các môn học, các khóa học và dữ liệu cần đánh giá các PI, kế hoạch thu thập dữ liệu sẽ gửi các thầy cô qua email.
 • Thầy Nguyễn Ngọc Ẩn trình bày về dữ liệu đánh giá SO và PI ở chu kỳ 1, trong đó PI a2 ứng dụng kiến thức toán học và các ngành khoa học khác để giải quyết vấn đề kỹ thuật ngành CNSH còn thiếu dữ liệu
 • Các thầy cô trong bộ môn thống nhất sử dụng dữ liệu từ câu 3 cuối kỳ của môn Thống kê sinh học (thầy Đào Quốc Hưng) để đánh giá PI a2. Nhóm ABET yêu cầu thầy Hưng cung cấp dữ liệu, đề thi và hướng dẫn chấm của đề thi (rubrics).
 • Thầy Nguyễn Ngọc Ẩn trình bày master rubrics mà ban ABET đã xây dựng cho chuẩn đầu ra a. Riêng PI a1 thì mức đạt nên ghi rõ là giải thích ít nhất 1/3 quy trình.
 • Đề thi ra trong topics của đề cương và được báo trước với sinh viên, nhưng phải đảm bảo thu thập đủ dữ liệu cho các CLOs của môn học.
 • Thành lập một nhóm xây dựng biểu mẫu (format) cho bài báo cáo thực tập doanh nghiệp và rubric để đánh giá c2 (trình bày báo cáo dạng văn bản), c3 (kỹ năng giao tiếp bằng hình ảnh) và c4 (sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp). Các thành viên gồm cô Kim Anh, thầy Văn Trình (CNSH), cô Hoan, cô Bình (CNTP), một thành viên từ tổ Đảm bảo và một thành viên từ tổ Dinh dưỡng. Thầy Thanh sẽ ra thông báo họp cho các cá nhân trên.
 • PI c2, c3, c4 sẽ đánh giá và chấm ở bài báo cáo thực tập doanh nghiệp (postintership) thí điểm cho năm học 2018-2019 cho hai bộ môn CNSH, CNTP. Nhóm QA sẽ lấy mẫu và đánh giá theo rubric (có tính công).
 • Kỹ năng thuyết trình c1 phải đánh giá từng em, tất cả các sinh viên trong nhóm đề chuẩn bị, giảng viên gọi ngẫu nhiên lên trình bày, lấy mẫu các em này để đánh giá (n>=30)
 • Một số PI còn thiếu a2 (môn Công nghệ Protein –liên hệ cô Huyền lấy data K10), b3 (môn Phát triển sản phẩm-liên hệ thầy Vượng lấy data khóa 12), d3 (môn Khóa luận- lấy 30 bài ra chấm)
 • Riêng môn Kỹ thuật phân tích vi sinh vật ngoài kỹ năng thuyết trình miệng cần đánh giá kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm. Kỹ năng làm việc cần đánh giá từng thành viên (PI b1), chúng ta có thể tách cho mỗi sinh viên một kỹ năng nhất định)
 • PI b3 bỏ chữ kỹ thuật (engineering) ra để dễ dàng đánh giá và đánh giá trong môn Phát triển sản phẩm.
 • Tập trung đồ thị của từng SO riêng thành một đồ thị chung có tất cả PI của các SOs.
 • Đề thi ra trong topics của đề cương và được báo trước với sinh viên, nhưng phải đảm bảo thu thập đủ dữ liệu cho các CLOs của môn học.

Tổng kết

 • Chuẩn bị mapping các môn và xây dựng master rubrics.
 • Hoàn thiện thu thập data QA để thứ 3 gặp thầy Phùng đánh giá dữ liệu

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

 

 

Đơn vị liên kết