TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP VỚI CHUYÊN GIA VỀ THỐNG NHẤT DATA COLLECTION PLAN CYCLE 2017-2022
12/06/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 04 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Phòng F4.9, trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thầy Phùng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET  CNTP

Nội dung chính

Xây dựng hoàn chỉnh bảng data collection plan chu kỳ 1 và chu ky 2 (2017-2022)

Ý kiến thảo luận

1. Kinh nghiệm học tập từ các khoa khác (khoa công nghệ thông tin)

 • Thông tin về data hồ sơ ABET cần phải đưa lên website (công khai rộng rãi)
 • Tên chương trình còn khác nhau -> cần có sự thống nhất lại
 • Tập trung đánh giá PI ở các môn mức E
 • Trong hồ sơ có quá nhiều văn bản/tài liệu bằng tiếng việt => cần chuyển hết sang tiếng anh
 • Số lượng SV/1 lớp học quá đông nên khó khăn trong việc dạy học và đánh giá cũng như thu thập data
 • Điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu nhiều => phải giải quyết vấn đề này thì chương trình hoạt động mới thuận lợi
 • Đặc biệt có 1 số môn học không mapping được CLO nào với PI do thay đổi niên giám, chương trình hay đề cương môn học. Trường hợp này thì bỏ môn này ra.

2. Ý kiến thống nhất để xây dựng bảng data collection plan

 • Đối với các môn học công nghệ tự chọn: thống nhất lấy data của 2 môn. Năm sau sẽ lấy data của 2 môn khác
 • Thống nhất khi lấy data của môn học thì chỉ cần lấy data của 1 lớp hoặc chọn ngẫu nhiên 1 số lượng SV trong tất cả các lớp học chứ không nhất thiết phải lấy data hết của các lớp học
 • Chỉ cần lấy tối thiểu 3 môn cho 1 chu kỳ để minh chứng cho 1 PI.

3. Xây dựng bảng data collection plan 2 chu kỳ 2017-2022

Tổng kết

 • Tiếp tục làm việc với chuyên gia tư vấn để hoàn thiện bảng datacollection
 • Chuẩn bị rà soát tất cả các môn học có trong bảng data trên để thu thập dữ liệu viết báo cáo SO

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết