TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP VỚI CHUYÊN GIA VỀ TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN BÁO CÁO MÔN HỌC VÀ RA ĐỀ THI THEO CLO
10/06/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 03 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Phòng Nghiên cứu 3, trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Thầy Nguyễn Bá Thanh

Thầy Phùng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET CNSH và CNTP và các GV liên quan

Nội dung chính

Tập huấn giảng viên về báo cáo môn học và ra đề theo CLO

Ý kiến thảo luận

1. Giới thiệu về ABET

 • Thầy Nguyễn Hứa Phùng trình bày về lịch sử hình thành ủy ban ABET
 • Bộ tiêu chí của ABET gồm 8 tiêu chí, trong đó 3 tiêu chí quan trọng là sinh viên, mục tiêu đào tạo và cải tiến liên tục
 • Bộ chuẩn đầu ra được cập nhật có từ 5-6 chuẩn đầu ra tùy ủy ban. Chương trình CNTP đã có bộ chuẩn đầu ra phù hợp với ủy ban ETAC. Tuy nhiên, chương trình ngành CNSH phù hợp với ủy ban kiểm định khoa học ứng dụng (ANSAC), nên nhóm ABET ngành CNSH cần viết lại chuẩn đầu ra
 • Chỉ số hiệu năng (PI) cần có sự phát triển theo từng kỳ với nhiều mức (I,R,E)
 • Nhóm xây dựng chương trình của các ngành xem xét lại chương trình xem chuẩn đầu ra các môn học có đáp ứng theo yêu cầu của chương trình không, rồi họp với các giảng viên chủ quản để khắc phục.

2. Tập huấn giảng viên về báo cáo môn học, cách ra đề theo CLO

 • Khi viết chuẩn đầu ra môn học cần dùng các động từ hành động, quan sát được, đo lường được, nên bao hàm 1 nội dung, sử dụng đúng các động từ phù hợp với mức độ nhận thức, kỹ năng, thái độ (thang Bloom)
 • Bài tập thảo luận SO1 –PI 1 của ngành CNTP, các thầy cô trao đổi về sự phù hợp giữa PI và CLO môn học (mức E) và sự phát triển của PI theo từng môn học có đảm bảo đạt PI ở môn học đánh giá (mức E) không
 • Đánh giá CLO có thể kiểm tra ở các hoạt động: thường kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ, các CLO có phù hợp về nội dung và động từ đo lường không, xây dựng kế hoạch đánh giá các CLO thu thập minh chứng cho PI (đáp ứng yêu cầu của chương trình, không làm quá tải, đảm bảo tin cậy thống kê, hỗ trợ việc cải tiến môn học)
 • Các yêu cầu đặt ra: ở cấp môn học (đánh giá các CLO, báo cáo môn học), ở cấp chương trình (tính hệ thống, có 2 chu kỳ trước khi kiểm định). Đây là các yêu cầu đóng vai trò quyết định để kiểm soát chất lượng, cơ sở để cải tiến hoạt động giảng dạy.
 • Thảo luận và góp ý sự tương thích giữa chuẩn đầu ra và hoạt động đánh giá (câu hỏi): môn giải phẫu và sinh lý thực vật, môn KT Nông nghiệp CN cao, môn Đánh giá cảm quan. Phân tích cách đánh giá từ rubric, đáp án và chuẩn đầu ra
 • Các câu hỏi thi nếu giống nhau trong cùng 1 bài thi thì khi tổng hợp phải lựa chọn cách đánh giá phù hợp, cộng cơ học, lấy trung bình…target không bao giờ được đặt là 100%.
 • Kế hoạch kiểm định: các mốc thời gian (1/10/2019 gửi SSR để Readiness review, 31/1/2020 gửi yêu cầu đánh giá chính thức, 1/7/2020 gửi SSR để đánh giá chính thức, tháng 9-12/2020 đánh giá chính thức)
 • Các việc cần làm: rà soát chuẩn đầu ra môn học, rà soát các đề thi, kiểm tra để đánh giá chuẩn đầu ra, rà soát rubric và các thang đánh giá, xây dựng báo cáo môn học phù hợp

Tổng kết

 • Viết lại chuẩn đầu ra cho ngành CNSH
 • Rà soát rubric, thang đánh giá, đề thi, đề kiểm tra
 • Hoàn tất báo cáo môn học các môn HK 2 2018-2019 trước 30/7/2019
 • Có kế hoạch phù hợp để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá trước tháng 9/2019.

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết