TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP VỚI CHUYÊN GIA VỀ RÀ SOÁT LẠI RUBRIC MÔN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHỤC VỤ LẤY DỮ LIỆU CHO CHU KỲ 1
12/09/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 22 tháng 08 năm 2019

Địa điểm: Phòng F4.08, trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thầy Nguyễn Bá Thanh

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET  CNTP

Nội dung chính

Thầy Phùng check lại rubric môn khóa luận tốt nghiệp

Ý kiến thảo luận

  1. Rà soát rubric môn khóa luận tốt nghiệp

T.Phùng: nhóm ABET đã xây dựng rubric rồi thì thử chấm xem rubric có vấn đề gì ko. Nếu có điều chỉnh ngay.

T.Phùng: sử phần mềm để để sắp xếp số liệu. vậy có vẽ đồ thị không? Nếu vẽ đồ thị mà không nhận xét thì sao?

Câu trích dẫn đồ thị trong bài viết => sửa thành nhận xét, giải thích trực tiếp đồ thị.

T.Phùng: dùng từ phù hợp: nên xem vẽ đồ thị loại gì nó nằm trong từ phù hợp. đồ thị vẽ để nói điều gì? Điều nói ra nó phù hợp với hình vẽ đó không? Chứ không phải loại đồ thị có phù hợp hay ko.

Mức 5-6: xem lại là mức cần cải thiện chứ ko phải mức đạt. nếu chấm cho chu kỳ 1 thì chỉ cần đưa 4 mức a,b,c,d chứ ko cần cụ thể mức điểm.

T.Phùng: rubric này chỉ là 1 phần trong rubric môn học để chấm lấy data phục vụ cho abet còn nếu dùng đánh giá môn học thì phải đầy đủ các CLO.

Thêm hình thức của TLTK.

T.Vượng: môn thực tập doanh nghiệp có 1 CLO khi xây dựng rubric thì rubric có nhiều tiêu chí chấm điểm vậy điểm của CLO đó được tính như thế nào?

-> T.Phùng có nhiều cách tính: trung bình, lấy 1 tiêu chí hoặc trọng số…

  1. Kế hoạch sắp tới

Viết xong SAR, 30/9 nộp

Tiêu chuẩn 1: tham khảo khoa cơ khí phần chung

Tiêu chuẩn 2: tự viết

Tiêu chuẩn 3: dễ

Tiêu chuẩn 4: (QA phụ trách)

Tiêu chuẩn 5: tự viết

Tiêu chuẩn 6,7,8: tham khảo cơ khí phần chung

Chú ý nộp đủ CV (trong bộ môn) và đề cương môn học (nộp môn quan trọng theo TC 5)

Quy trình tiếp theo: plan collection -> thu thập data -> viết TC4

Kiến nghị: Tiếp tục làm việc ở các buổi họp sau về kiểm tra SAR

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

Đơn vị liên kết