TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP VỚI CHUYÊN GIA VỀ RÀ SOÁT CÁC ĐIỂM CẦN LƯU Ý SAU MOCK VISIT 05-2019
06/06/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 27 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: Phòng F4.09, trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Thầy Nguyễn Bá Thanh

Thầy Phùng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET CNSH và CNTP

Nội dung chính

Rà soát lại các điểm cần lưu ý từ đánh giá Mock visit 2019, chuẩn bị tập huấn giảng viên về cách ra đề

Ý kiến thảo luận

1. Rà soát lại các điểm cần lưu ý từ đánh giá Mock visit

 • Thầy Phạm Tấn Việt trình bày về trả lời của ủy ban ABET là chương trình CNSH phù hợp với ủy ban kiểm định khoa học ứng dụng (ANSAC), đề nghị Viện xin ý kiến chỉ đạo của trường. Xin chỉ đạo để kiểm định chung thêm ngành Đảm bảo chất lượng và Dinh dưỡng
 • Tổ ABET CNSH sẽ theo đúng lộ trình và yêu cầu của trường. Trong hè này sẽ đo được kết quả học kỳ vừa rồi
 • Góp ý về cơ sở vật chất, tính an toàn, nơi rửa mặt và rửa tay khi dính hóa chất, các tủ hút để pha chế hóa chất, các hóa chất phải có tủ khóa lại. Đề nghị thư viện bổ sung các loại sách còn thiếu
 • Về ngành CNTP, vẫn chờ bảng báo cáo cuối cùng của đoàn đánh giá, cần đầu tư thêm để nâng cấp phòng thí nghiệm
 • Hoàn thiện hệ thống hồ sơ lưu trữ, hệ thống tin tức trên website cần cập nhật thường xuyên, tránh dùng từ ABET trên website vì chương trình chưa được kiểm định
 • Thầy Phương và thầy Thanh cùng ngồi lại để xây dựng lại website
 • Bộ môn CNTP đã nhiều lần kiến nghị xin giảm số lượng sinh viên xuống dưới 60 sinh viên/lớp, đề nghị Ban lãnh đạo Viện làm việc lại với phòng Đào tạo
 • Các phòng thí nghiệm giống nhau, không có hệ thống thiết bị riêng biệt, đánh giá trong hồ sơ thấy được chỗ trống, đề nghị Ban lãnh đạo xem xét lại cơ sở vật chất.
 • Cần tang cường dạy sinh viên về tác phong khi thực hành và đảm bảo an toàn sinh học, trangh bị đầy đủ các dụng cụ như khẩu trang, kính bảo hộ, sắp xếp các tủ trong phòng thí nghiệm gọn gàng lại.
 • Rà soát lại chương trình và có biên bản để làm việc về từng nhóm thầy cô chủ quản môn học về việc cải tiến cách ra đề bám sát chuẩn đầu ra và đảm bảo đánh giá được chỉ số thực hiện của chương trình.
 • Chuẩn bị nộp lại báo cáo tự đánh giá vào tháng 9 để kịp tiến độ 6 chương trình sẽ kiểm định 2020.

2. Chuẩn bị tập huấn giảng viên về cách ra đề

 • Chuẩn bị tập huấn giảng viên về phương pháp ra đề để bám sát chuẩn đầu ra và đảm bảo đánh giá được chỉ số thực hiện.
 • Thời gian dự kiến 9h00 ngày 3/6/2019 (thứ Hai), đề nghị Viện mượn phòng và chuẩn bị cơ sở vật chất, 1 bộ CLO và rubrics, đáp án, câu hỏi sai và 1 bộ CLO, rubric, đáp án, câu hỏi đánh giá đúng để thầy Phùng hỗ trợ tư vấn và phân tích

Tổng kết

 • Chuẩn bị hội nghị tập huấn giảng viên.
 • Làm việc với phòng đào tạo xin giảm số sinh viên 1 lớp (60 sinh viên/lớp)
 • Đề nghị mua thêm sách ở thư viện và hoàn thiện cơ sở vật chất các phòng thí nghiệm, chú ý an toàn sinh học
 • Có kế hoạch phù hợp để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá trước tháng 9/2019

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết