TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP VỚI CHUYÊN GIA VỀ RÀ SOÁT BCMH CHO NHỮNG MÔN LẤY DATA
12/08/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 11 tháng 07 năm 2019

Địa điểm: Văn phòng BM CNTP, trường ĐH Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thầy Phùng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET  CNTP

Nội dung chính

Rà soát các báo cáo môn học phục vụ cho việc lấy dữ liệu chu kỳ 1

Ý kiến thảo luận

– T. Vượng: Môn DD&ATTP cô Nguyệt dạy K11. Môn này không đánh giá được CLO nào vì môn này dạy theo PPL nên nội dung đánh giá theo PPL không trùng khớp với CLO

=> vậy không lấy dữ liệu môn này ở chu kỳ 1 và thay bằng 1 môn khác và cô Nguyệt phải xem lại cách đánh giá môn học cho phù hợp với CLO trong học kỳ tới.

– T. Phùng: Bên CNTT có 1 PI không có môn nào thõa mãn hết

=> Xem lại 1 môn tương tự rồi xem báo cáo môn học như thế nào

– T. Phùng: Data chu kỳ 1 ổn chưa?

  1. Bình: khoảng 50% data khớp với CLO (đối với các môn mức E)

– T. Phùng: Check lại các môn E

– Môn thiết kế nhà máy: Data OK

– Check PI 1.2: Các môn công nghệ: có thể lấy 1 môn hoặc nhiều môn miễn sao nó đo được cho tên của PI 1.2

– T Phùng: Cô Bình + C Hoan (QA): phải rà soát câu hỏi của từng môn E xem có phù hợp với CLO hay không? => tổng hợp lại

Sau đó phải có 1 cuộc họp với tất cả những GV liên quan.

  • C Hoan: Yêu cầu GV gửi đề cương + rubric để tổng hợp
  • T Vượng: vậy ban ABET ngồi cùng GV đó (có mặt T Phùng càng tốt)
  • Môn Dinh dưỡng: phương pháp đánh giá lẫn nhau: dùng google form nhưng chưa được trung thực cho lắm
  • Cần có giải pháp nào khác

T phùng: có thể lấy mẫu bất kỳ, ngẫu nhiên

Tổng kết

– Để chốt data đợt 1: cần có 1 cuộc họp. người tham dự có thể bộ môn quản lý + nhóm ABET. Trong đó nội dung trình bày mỗi PI đo từ môn nào đến môn nào (chỉ môn E)? Câu hỏi khớp với PI không? Dữ liệu cao hay thấp?

– T Vượng: thứ 3 tuần sau 18/7 sẽ họp với T Phùng để làm rõ các môn E

– Rà soát tiêu chuẩn 2: PEO từ: doanh nghiệp, cựu SV, SV và GV. Trong đó PEO doanh nghiệp đã xong; cựu SV-SV dự kiến 9/2019 và GV dự kiến 02/2020.

– T Phùng: chủ yếu là phiếu khảo sát chứ ko phải phát biểu nhiều. bởi vì phát biểu nhiều cũng để trả lời phiếu khảo sát

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết