TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP VỚI CHUYÊN GIA VỀ KIỂM TRA TƯƠNG THÍCH CÁC CLO VỚI PI TƯƠNG ỨNG CÁC MÔN E
19/08/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 18 tháng 07 năm 2019

Địa điểm: Phòng F4.7, trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Thầy Nguyễn Đức Vượng, Thầy Nguyễn Bá Thanh

Thầy Phùng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET  CNTP và một số GV liên quan

Nội dung chính

Kiểm tra sự tương thích của các CLO có phù hợp với PI đối với các môn lấy dữ liệu cho chu kỳ 1

Ý kiến thảo luận

 1. PI 1.1:
 • T Phùng: không cần đo hết những nội dung xuất hiện trong PI (1 phần cũng được) => luân phiên năm sau đo nội dung khác
 • GV: nhà trường yêu cầu đo hết nội dung có trong đề cương
 • T Phùng: trong quyết định iuh không có nói về việc lấy hết data
 1. PI 1.2: GV các môn công nghệ đều có chung CLO nên trình bày nguyên nhân và cách khắc phục
 • T Phùng: trình bày là đã bao gồm phân tích trong đó luôn rồi.
 • C M Hương: phân tích nguyên nhân lấy từ labwork thì rubric cho các môn công nghệ phải giống nhau.
 • T Phùng: sự cố làm sao SV biết được. nếu sự cố có rồi mà hỏi lại SV như vậy SV chỉ ở mức nhớ lại. còn nếu sự cố hoàn toàn mới mà SV chưa được học thì ở mức vận dụng. => quan tâm đến ý này để ra đề thi.
 • C Bình: phân tích nguyên nhân có hơi khác quá so với tên PI => có thể sửa lại CLO: tìm và giải thích nguyên nhân. Tuy nhiên SV phải giải thích được nguyên nhân và phải dựa vào kiến thức hóa, lý sinh
 • T Phùng: vậy SV phải giải thích dựa vào cả 3 hóa lý sinh hay không?
 • C Bình; có thể cả 3 có thể 1
 • T Phùng: vậy xem có thể 1 vấn đề lý hoặc hóa hoặc sinh bị mờ (ít áp dụng để giải thích) => xem lại kiến thức vật lý hoặc sinh, hóa => nhắc GV đưa kiến thức về vấn đề còn thiếu vào môn học
 • GV: vậy việc giải thích này cần chứng minh bằng máy móc không?
 • T Phùng: không cần, chỉ lấy kiến thức lý thuyết để giải thích
 1. PI 1.3:
 • T Phùng: không quan tâm CLO/câu hỏi là R, I hoặc E mà chỉ xem câu hỏi có phù hợp với tên PI đó hay không.
 • GV: doanh nghiệp rất cần SV biết cách vận hành máy
 • T Phùng: vận hành máy phải có điều chỉnh hệ thống chứ không đơn giản là bật/tắt thiết bị
 • T Phùng: xem lại SO của SV vận hành máy đối với SV có quan trọng hay không? Nếu qtrọng thì phải có máy móc để SV vận hành
 • T Phùng: xem lại SO1 là gì? SO1 là tool & skill …vậy chưa thấy rõ ý vận hành ở đây
 • Xem lại tên PI 1.3 sao cho thể hiện tool & skill (nằm ở môn thực hành)
 1. PI 1.4: modern tool
 • T Phùng: xem lại chốt môn nào đo modern tool cho chu kỳ 2: môn dinh dưỡng. còn cho chu kỳ 1 dùng cho môn đồ án (xem nên có sử dụng hay không)
 1. PI 2.1: Môn thiết kế nhà máy (chu kỳ 1): thiết kế sơ đồ bố trí máy và thiết bị => OK dùng cho chu kỳ 2
 1. PI 2.2: Môn ĐBCL: Xây dựng kế hoạch HACCP (nằm trong tiểu luận). bảng rubric đưa ra 6 nội dung, mỗi nd có 4 mức.
 • ABET: cần xem lại rubric vì chưa phù hợp. để đánh giá cho mức E thì 1 bài tiểu luận có phù hợp hay chưa?
 • T Phùng: để thiết kế 1 system thì cần có time dài chứ trong 1 bài thi sợ không đủ time. Nên có thể cho về nhà nhưng làm sao kiểm soát đc SV làm hay ai làm?
 • ABET: có thể chỉ xây dựng rubric cho kế hoạch cuối cùng thôi sẽ dễ chấm hơn
 • T Phùng; vấn đề của thiết kế system là Sv làm sao đưa ra cơ sở lựa chọn và phân tích được lý do chọn cái gì đó chứ không phải chỉ dựa vào cái SP cuối cùng mà không có sự phân tích lựa chọn.
 1. PI 2.3: Môn PTSP OK
 1. PI 3.1: Môn hóa sinh không viết được BCMH vì môn này dạy cho nhiều ngành mà CLO lại viết chung. => những ngành nào có học môn này ngồi lại thống nhất CLO cho phù hợp.
 1. PI 3.2:
 • Môn phụ gia: hãy lựa chọn phụ gia chống oxy hóa phù hợp (phải thể hiện ở thực hành)
 • Môn cảm quan TP; lấy data cho chu kỳ sau
 • Môn phân tích số liệu; data cho ck1
 • Môn THPTSP: không cần lấy ở ck1
 1. PI 4.1: Môn làm việc nhóm: có bảng đánh giá đánh giá làm việc nhóm rồi (lấy data từ cô Mai)
 1. PI 4.2: Chú ý lấy mẫu SV để thu thập data
 1. PI 5.1: Có list môn yêu cầu rồi mới gán các môn vào bảng mapping để thỏa mãn
 • Môn thực tập DN: đánh giá writereport không ổn vì SV chỉ viết nhật ký bằng tay.
 • Lấy 1 môn nào đó có báo cáo tiểu luận được không?
 • T Phùng: được
 • C Hoan: lấy phần thực hành của môn thiết kế nhà máy để đánh giá write report
 1. PI 5.2: Đánh giá thuyết trình cho môn THPTSP (OK)
 1. PI 5.3: Lấy data môn THPTSP 2018 (T.Vượng)
 1. PI 5.4: Chưa có data cho đến hiện tại
 • T Phùng: dùng báo cáo tốt nghiệp lấy data (hoặc tiểu luận của môn công nghệ)
 • Môn food chemistry: chưa gắn PI nào nên gán vào đây
 • ABET: chu kỳ sau lấy môn nào?

Tổng kết:

GV liên quan dựa trên biên bản cuộc họp này để chỉnh sửa câu hỏi hoặc có thể phải chỉnh sửa lại CLO cho phù hợp với tên PI tương ứng

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

Đơn vị liên kết