TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP VỚI CHUYÊN GIA VỀ GÓP Ý VÀ CHỈNH SỬA DATA COLLECTION
10/05/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 09 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: Phòng F4.07, trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Thầy Nguyễn Bá Thanh

Thầy Phùng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET và ban tư vấn

Nội dung chính

Góp ý và chỉnh sửa Data collection plan cho các ngành CNTP và CNSH

Ý kiến thảo luận

1. Data collection plan

 • Phùng: chỉ chọn các môn E để lấy data minh chứng cho các PI (mỗi PI chỉ cần chọn 1 môn E thôi)
 • Bình: cùng 1 môn nhưng có cả 2 khóa K10 và K11 thì lấy data của khóa nào khi 2 đề cương của 2 khóa khác nhau?
 • Phùng: lấy môn nào mà nó thỏa mãn cho PI đó nhất
 • Phùng: khi viết BCMH thì phải thể hiện được: bao nhiêu SV đạt/không đạt; phải thể hiện câu hỏi thi tương ứng với CLO nào. Chú ý tất cả phải dịch sang tiếng anh.
 • Như vậy cho đến thời điểm hiện tại: chương trình CNTP data tính đến tháng 5/2019 gồm 13 môn. Đến tháng 7/2019 có thêm 4 môn nữa.
 • Bình: show data thì dễ nhưng improve như thế nào?
 • Phùng: Khi nhận xét data thì QA phải xem xét câu hỏi thi có phù hợp với PI không. nếu không phù hợp thì phải xem lại câu hỏi thi -> ra lại câu hỏi thi
 • Phùng: chú ý câu hỏi thi phải phù hợp với PI cả về nội dung lẫn mức độ chứ không phải xem nó có phù hợp với CLO hay không.

2. Rà soát hồ sơ minh chứng

 • Phải có các biên bản họp đánh giá các SO và PI. Bao gồm 2 loại biên bản:

Biên bản Assesment: Gồm những người thu thập data ngồi lại và viết biên bản

Biên bản Evaluation: Những người cấp chương trình họp đưa ra action. Gồm thành viên ban ABET, GV của bộ môn và các trưởng bộ môn

 • Các biên bản quan trọng cần chú ý: Sau các cuộc họp báo cáo môn học thì phải có 1 biên bản họp về BCMH. Các biên bản về PEO (Doanh nghiệp, Cựu SV-SV, Giảng viên)
 • Lưu ý tất cả các biên bản phải chuyển sang tiếng anh

Tổng kết

 • Chuẩn bị cho tốt tiêu chuẩn 4. Bao gồm

+ Data plan (chủ yếu môn E)

+ Kết quả theo SO

+ Minh chứng từng SO

 • Làm luôn Cycle 2 (nếu chưa có data thì lấy câu hỏi thi ra để mock visit xem có phù hợp không)

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết