TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP VỚI CHUYÊN GIA VỀ CHUẨN BỊ MOCK VISIT NGÀNH CNSH VÀ CNTP
16/05/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 14 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: Phòng F4.09, trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Thầy Nguyễn Bá Thanh

Thầy Phùng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET CNSH và CNTP

Nội dung chính

Chuẩn bị Mock visit hai ngành CNTP và CNSH

Ý kiến thảo luận

 • Thầy Nguyễn Bá Thanh kiểm tra hệ thống các biên bản góp ý của doanh nghiệp, cựu sinh viên, hệ thống lưu trữ biên bản các chuẩn đầu ra, PI của chương trình
 • Thầy Phạm Tấn Việt trình bày về công tác chuẩn bị và thu thập minh chứng, hệ thống các biên bản đánh giá PI và SO của ngành CNSH
 • Thầy Nguyễn Đức Vượng trình bày về công tác chuẩn bị và thu thập minh chứng, hệ thống các biên bản đánh giá PI và SO của ngành CNSH
 • Bàn bạc kế hoạch kiểm tra 5S hệ thống các phòng thí nghiệm và đón đoàn tham quan cơ sở vật chất
 • Các thầy cô lên danh sách sinh viên và doanh nghiệp khách mời tham dự giao lưu với đoàn đánh giá.
 • Thầy Phạm Tấn Việt trình bày về email trả lời của ủy ban ABET về trường hợp ngành CNSH thuộc ủy ban ANSAC của ABET.
 • Theo kế hoạch, ngành Đảm Bảo Chất lượng và ngành Dinh dưỡng cũng sẽ được đánh giá theo ủy ban này.
 • Chuyển cho đoàn đánh giá, báo cáo tự đánh giá hoàn chỉnh có kèm số lượng sinh viên, giảng viên chính thức, kiểm tra các yêu cầu tuyển sinh
 • Làm rõ danh sách ban tư vấn doanh nghiệp và lịch làm việc với nhà trường, Ban tư vấn doanh nghiệp, sinh viên mỗi năm
 • Các hoạt động ngoại khóa cần thu thập minh chứng qua số liệu sinh viên tham gia, đánh giá của sinh viên và bổ sung ở phần phụ lục

Tổng kết

 • Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá.
 • Phân công công việc cho ban ABET

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết