TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP VỚI CHUYÊN GIA TRAO ĐỔI VỀ PHƯƠNG THỨC LẤY DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ PI
08/04/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 06 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Phòng F4.08,  trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM , 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần:

 • Thầy Nguyễn Bá Thanh
 • Thầy Phùng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET và ban tư vấn

Nội dung chính

Trao đổi về phương thức lấy dữ liệu đánh giá PI

Ý kiến thảo luận

 • Cô Kim Anh trao đổi về kế hoạch lấy dữ liệu PI nhóm ABET CNSH, hỏi về cấu trúc đề thi và các vấn đề liên quan
 • Thầy Phùng trả lời về chuẩn đầu ra chương trình và PI có thể đánh giá qua nhiều phương thức như: các công cụ đánh giá được bao hàm trong môn học, nhóm các công cụ liên quan quan đến thực tập doanh nghiệp (pre-intership và post-intership), nhóm các công cụ liên quan đến đồ án/khóa luận (capstone project survey), và nhóm các công cụ khảo sát đầu ra (exit survey khi sinh viên dự lễ tốt nghiệp hoặc khi đăng ký tốt nghiệp). Các khảo sát có thể tiến hành độc lập với các môn học và sắp xếp sao cho phù hợp với tiến độ đào tạo, thông báo sớm cho sinh viên chuẩn bị
 • Đối với các công cụ bao hàm trong môn học thường sử dụng là chuẩn đầu ra môn học, đây là mức tối thiểu mà 80% sinh viên phải đạt chuẩn sau khi kết thúc môn, cần nhắc nhở giảng viên ra đề và rubric đánh giá bám sát chuẩn đầu ra. Tuy nhiên, ngoài các chuẩn đầu ra đề thi có thể có những phần khác nâng cao nhưng bắt buộc phải liên quan đến các chủ đề giảng dạy và đã được công bố trước với sinh viên.
 • Với các môn nếu chưa có dữ liệu đánh giá, nhóm QA có thể thay bằng một môn có chuẩn đầu ra tương đương, cần giải thích rõ trong báo cáo tự đánh giá và chú thích trong bảng bằng 2 cột ( học kỳ-theo chương trình cũ, môn thu dữ liệu)
 • Các môn đánh giá kỹ năng mềm như làm việc nhóm (e) nên đưa các môn giống nhau cho các mức đánh giá PI vì các giảng viên cũng phải đánh giá hết các kỹ năng trong cùng một nhóm làm việc. Các môn báo cáo và thuyết trình nên đánh giá riêng từng sinh viên (mỗi sinh viên một bài thuyết trình hoặc một tiểu luận). PI c1 (thuyết trình) nên thay môn Miễn dịch học ứng dụng bằng môn Nông nghiệp công nghệ cao vì có thể đánh giá thuyết trình theo từng sinh viên và thời lượng chương trình dài hơn. PI c2 (viết báo cáo) và c4 (tài liệu tham khảo) nên lấy cùng môn Miễn dịch học ứng dụng để thuận tiện khi lấy dữ liệu
 • Nhóm các công cụ đánh giá intership nên tách riêng với điểm số để giảng viên và doanh nghiệp đánh giá một cách khách quan, cần chuẩn bị bộ câu hỏi riêng dựa vào các PI cần thu thập dữ liệu. Đánh giá preinternship có thể đưa vào việc xem xét cho sinh viên được thực tập hay không, tránh tình trạng sinh viên làm cho có vì không liên quan đến môn học, cũng như tránh tình trạng giảng viên cho điểm cao để sinh viên qua môn.
 • Nhóm các môn liên quan khóa luận nên khảo sát lúc bảo vệ đề cương, bắt buộc tất cả sinh viên dù là làm hay không làm khóa luận đều phải làm khảo sát, có thể cho mỗi sinh viên làm một đề tài nhỏ liên quan đến đề tài không nhất thiết phải là cả đề cương. Tuy nhiên cần lưu ý đảm bảo đánh giá công bằng giữa các sinh viên tránh việc đánh giá khác nhau (đồ án, khóa luận) trong cùng một môn, tránh việc sinh viên làm khảo sát theo kiểu đối phó hình thức, cũng tránh việc đánh giá liên quan điểm số sẽ làm giảng viên đánh giá sai lệch, không khách quan. Nên giữ bước đánh giá hội đồng, nhưng nên đánh giá trước khi bảo vệ thực sự trước hội đồng(pre-screening) theo nhóm 2 giảng viên để lấy dữ liệu và đảm bảo công bằng trong cách đánh giá.
 • Trong bảng thống kê về nhân sự giảng viên, có dòng NTT (non-tenure track) vì các giảng viên đều là hợp đồng không xác định thời gian chứ không phải biên chế. Tuy nhiên, thầy Phùng góp ý do đặc thù Việt Nam nên có thể chú thích ở bên dưới, hoặc chuyển sang TT (tenure track) vì tất cả đều là giảng viên cơ hữu.
 • Chuẩn đầu ra C trong mẫu báo cáo tự đánh giá có yêu cầu về khả năng trình bày trong môi trường non-technical (không kỹ thuật) và technical (kỹ thuật), đó là câu văn của ABET nhằm đánh giá toàn diện khả năng trình bày của một cá nhân. Tuy nhiên trong môi trường học thuật giảng dạy thì các bài báo cáo, thuyết trình đều mặc định là khả năng trình bày trong môi trường học thuật.

Tổng kết

 • Hoàn thiện việc xây dựng master rubrics.
 • Xây dựng bộ phiếu khảo sát tiền và hậu thực tập doanh nghiệp.
 • Thống nhất và thông báo cho sinh viên về các khảo sát liên quan trước khi áp dụng

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

Đơn vị liên kết