TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP VỀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TƯƠNG THÍCH CỦA ĐỀ THI CHO CÁC MÔN MỨC E
02/09/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 30 tháng 07 năm 2019

Địa điểm: Phòng F4.7, trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thầy Nguyễn Bá Thanh

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET  CNTP và một số GV liên quan

Nội dung chính

Kiểm tra sự tương thích của câu hỏi thi có phù hợp với CLO và PI tương ứng đối với các môn lấy dữ liệu cho chu kỳ 1

Ý kiến thảo luận

PI 1.1

Food Engineering 1:

Đề thi ổn. Nên xoay vòng lấy 1 trong 4 CLO: bơm – lọc – truyền nhiệt – cô đặc

PI 1.2

VSTP: Nên xem xét kiến thức về VS, HH, VL (xoay vòng) để đảm bảo đầy đủ theo PI. Năm nay là VS, mức đo thấp quá. Cần dựa vào nguyên lý để giải thích hiện tượng đó.

Nông sản:

Phù hợp với PI, nhưng chưa cần tới phần cách khắc phục. (không lấy điểm cách khắc phục để đánh giá PI này). Câu hỏi chỉ yêu cầu đưa tình huống chung, phải thay bằng tình huống cụ khác ví dụ trên lớp. Nếu cho thi đúng sự cố đã dạy trên lớp, thì không đúng vì lúc đó sv chỉ là học thuộc chứ không phải vận dụng

Phải áp dụng các kiến thức SH, HH, VL để giải thích chứ không mang tính liệt kê các nguyên nhân.

BCMH cần chỉ rõ việc áp dụng VL hay HH hay SH để đội QA nắm và đánh giá, đưa ra cải tiến ở phần trước nếu cần.

Sửa CLO thành explain thay cho analyze

Bỏ “cách khắc phục”

Đồ uống: Tương tự

PI 1.3

Food Engineering 1: Đề thi chưa phù hợp để lấy dữ liệu

Food Engineering 2: Phù hợp

– Vấn đáp chuẩn bị lý thuyết bài thực hành;

– Đánh giá thao tác vận hành thiết bị;

– Đánh giá kết quả thực hành;

– Đánh giá báo cáo thực hành

Đánh giá “vận hành” khó. Cần chỉ rõ PP đánh giá

Chọn “vận hành máy nào?”

Các môn CN: Đánh giá thao tác vận hành thiết bị (thực hành)

Cần xây dựng rubric đánh giá vận hành máy:

-Vận hành được …

– Vận hành được ra sản phẩm tốt nhưng cần sự hỗ trợ của GV

– Vận hành được ra sản phẩm tốt, không cần có sự hỗ trợ của GV

PI 1.4

Data Analysis: Đề thi chưa phù hợp.

Sensory Evaluation of Foods: Đề thi chưa phù hợp

KLTN (Lấy tạm cho chu kỳ 1): Chia ra GV chấm lại theo PI này. Cần xây dựng rubric

Dinh dưỡng và ATTP (Lấy dữ liệu cho chu kỳ 2): Sử dụng phần mềm tính cân bằng dinh dưỡng / thành phần dinh dưỡng của 1 SPTP cụ thể

PI 2.1

Food Plant Design: Chu kỳ 1 có lấy được data hay không (HOAN)

PI 2.2

Các môn CN: Chỉnh sửa lại CLO3: Giải thích được quy trình công nghệ sản xuất 1 SPTP

Food Quality Assurance and Food Law: Sửa lại CLO xây dựng HACCP thành “Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng TP”

Về đề thi: Xem lại rubric của cô Khuê / Là bài về nhà làm. Tuy nhiên cần có bài thi với câu hỏi nhỏ hơn để kiểm tra lại xem các em có thực làm design hay không? Đề thi ntn? Xây dựng lại rubric.

Mức E: Đưa ra nhiều hơn 2 phương án và chọn phương án tối ưu

PI 2.3

Food Packaging: CLO phù hợp. Câu hỏi chưa phù hợp vì “logo” chưa phù hợp để đánh giá cho PI này

Food Product Design and Development Practice: Bổ sung rubric đánh giá phù hợp với PI này

PI 3.1

Biochemistry: Câu hỏi quá chung chung, cần cụ thể hóa cách đo, cách lấy data thông qua rubric => Xem lại rubric của môn học, “Conduct” như thế nào? Có hướng dẫn hay không khi thi? – Cần được chỉ rõ ràng

Food Analysis: Chưa phù hợp. Cần lấy dữ liệu trong phần Lab work (Conduct …)

PI 3.2

Food Product Design and Development Practice: Nên tách thành 2 CLOs: Plan và conduct riêng. Lập kế hoạch và thực hiện được các thí nghiệm để xây dựng các thông số kỹ thuật trong các công đoạn chế biến labwork và labreport

PPL NCKH: (Cô Trang): Không thực hiện được CLO này?

Chưa có môn nào trang bị phần lập kế hoạch TN

PI 3.3

Data Analysis (mức I): Lấy tạm cho chu kỳ 1. Chưa có “giải quyết vấn đề trong CNTP”

KLTN (dùng tạm cho chu kỳ 1): Chia GV chấm lại.

Food Product Design and Development Practice: Xem lại yêu cầu: Có ít nhất một thí nghiệm có xử lý và biên dịch dữ liệu. Không dùng trong chu kỳ 2

Food Additives: Trong đề thi không có data cho sinh viên, không thể đánh giá PI này. Cân nhắc bộ sung vào phần TH

Sensory Evaluation of Foods: Cân nhắc chuyển thành môn E cho chu kỳ sau. Xem lại giảm nội dung câu hỏi (tách câu hỏi) bám sát PI – “cải tiến quy trình”

PI 4.1

KNNNKS: Phải có BB làm việc nhóm.

CK1 peer review

CK2: Bổ sung thêm đánh giá của GV

PTSP: Phải có bản đánh giá công việc nhóm

CK1 peer review

CK2: Bổ sung thêm đánh giá của GV.

Ưu tiên dung

Nếu HK2 tốt hơn HK7 là cần xem lại

PI 4.2

Food Product Design and Development: Phải có bản đánh giá công việc nhóm

CK1 peer review

CK2: Bổ sung thêm đánh giá của GV.

PI 5.1

Biochemistry: GV chấm ý hay chấm văn phong? Không phù hợp vì GV đánh giá theo ý.

Thiết kế nhà máy: Phần Non-tech. nên cân nhắc dùng phần Introduction. Lưu ý chấm theo câu, văn phong, chứ không chấm ý

Internship (Ưu tiên lấy mức E)

PI 5.2

Food Product Design and Development Practice: Ngẫu nhiên 1 sinh viên trong nhóm lên báo cáo. Nên báo cáo cả bài, vì chia phần thì ngắn quá, khó đánh giá. Minh chứng: rubric đã chấm. Điểm chung toàn nhóm. Lưu ý số lượng mẫu ngẫu nhiên là 30

Internship: Lấy được nếu có báo cáo

PI 5.3

Data Analysis: Đề thi chưa phù hợp

Sensory Evaluation of Foods: Đề thi chưa phù hợp

Food Product Design and Development (Practice): CLOX: Demonstrate experiment data through adequate and efficient graphical performance. Dùng chu kỳ 2

KLTN: Chia ra GVPB chấm lại. Cần xây dựng rubric

PI 5.4

KLTN: Chia ra GVPB chấm lại: Biết cách sử dụng định dạng, chọn lựa tài liệu tham khảo.

Tổng kết:

GV liên quan dựa trên biên bản cuộc họp này để chỉnh sửa câu hỏi hoặc có thể phải chỉnh sửa lại CLO cho phù hợp với tên PI tương ứng

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

Đơn vị liên kết