TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP THỐNG NHẤT BẢNG MAPPING MỚI XÂY DỰNG VÀ THỐNG NHẤT MỘT SỐ CLO MỚI BỔ SUNG
29/05/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 28 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: Phòng  Bộ môn CNTP F4.07 , trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần:

 • Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET CNTP và GV liên qua

Nội dung chính

Thống nhất bảng mapping do ban ABET CNTP mới xây dựng đồng thời thống nhất một số CLO mới thêm vào cho phù hợp với PI

Ý kiến thảo luận

 1. Hóa sinh thực phẩm: Cô Trang có ý kiến về thiết kế sản phẩm thuc phẩm, xác định tài liệu học khác với chuẩn đầu ra maping.

­­

=> đồng ý với thay đổi.

 1. Dinh dưỡng và ATTP: Bộ môn thống nhất với sự thay đổi
 2. Kỹ năng nghề nghiệp kĩ sư: “ Khả năng” thay bằng “ kĩ năng”

=> Đồng ý với nội dung thay đổi

 1. Phân thích thực phẩm: Thêm CLO, ví dụ: Thực hiên các phương pháp phân tích tiêu chuẩn.
 • Đồng ý với nội dung thay đổi
 1. Đảm bảo chất lượng: chọn lại hệ thống, thay chữ HACCP (HACCP = Đảm bảo chất lượng)
 2. Đánh giá cảm quan TP

Cô  X Uyên yêu cầu thêm ứng dụng phần mềm xử lý thống kê

Thanh yêu cầu bổ xung thêm 1 CLO, đặt câu hỏi

­­=> đồng ý với thay đổi

 1. Môn công nghệ
 • Phân tích nguyên liệu
 • Vận hành thiết bị: chọn minh chứng, chọn mức E hơi cao, vận hành phải đúng chứ ko phải chỉ biết là dc, vanh hành đúng dựa trên hiểu biết, nguyên lí.
 • Giải thích được QTCNSX: sửa CLO3
 • Thực hành sản xuất được 1 sản phẩm cụ thể: CLO6
 1. Môn phát triển sản phẩm
 • Phân tích và đánh giá được kết quả các TN để lựa chọn được TSCN cho việc tạo SPTP
 • Tách ra 2 HK, có phần link với doanh nghiệp, DN đánh giá sinh viên
 • Môn PTSP rất nặng chỉ cần góp ý kiến của phần DN xuống phần thực tập, đánh giá trước khi thực tập và sau khi thực tập.
 • K12 đi thực tập hè, các em chưa học hết các môn công nghệ cho nên là nên cho học xong môn công nghệ hãy đi thực tập.
 • Biểu diễn được dữ liệu thông qua đồ thị phù hợp.
 • Làm nặng hơn phần đánh giá môn này, thuyết trình ở cuối môn không đồng nghĩa với tất cả đều xử lý số liệu, vì chỉ có 1 phần nhỏ làm.
 • Chỉ là kỹ năng mềm của SV, để SV biết sử dụng

 1. Thực tập nhà máy
 • Viết được 1 báo cáo thực tập hoàn chỉnh
 • Không viết thành 1 bài vì có sự sao chép của nhau
 • Phải có tổng hợp, tìm hiểu bên ngoài
 • Phải làm đúng from mẫu
 • Phải có yêu cầu cụ thể
 • Tránh sao chép

10. Xử lý số liệu thực phẩm: Lựa chọn được loại đồ thị phù hợp

Tổng kết

 • Chỉnh sửa lại CLO, chuyển sang tiếng anh.
 • Gửi lại file tiếng anh cho giáo viên
 • Cô Mai Hương viết mẫu môn công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết