TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP RÀ SOÁT VÀ THỐNG KÊ CÁC MÔN MỨC I, E, R CHUẨN BỊ CHO LẤY DATA CHU KỲ 2
17/10/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 01 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Văn phòng BM CNTP, trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thầy Nguyễn Bá Thanh

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET  CNTP

Nội dung chính

Họp rà soát, thống kê các môn mức I, R và E theo bảng Plan chuẩn bị cho lấy data chu kỳ 2

Ý kiến thảo luận

  1. Phân công công việc

Cô Bình và thầy Do Viet Phuong phụ trách thống kê các môn mức E, R, I của HK1 để triển khai họp thống nhất rubric + đề thi trong tuần sau; nhắm lấy được data cho HK1

Kết quả như sau:

PI 1.1: Thiết kế máy; Thiết kế nhà máyPI 1.2: Các môn công nghệPI 1.3: Các môn công nghệPI 1.4: Đánh giá chất lượng cảm quan TPPI 2.1: Thiết kế nhà máyPI 2.2: Thiết kế nhà máy; Đảm bảo chất lượngPI 2.3: TH PTSPPI 3.1: Phân tích TPPI 3.2: TH PTSPPI 3.3: TH PTSPPI 4.1: Phát triển sản phẩmPI 4.2: Phát triển sản phẩmPI 4.3: Phát triển sản phẩmPI 5.1: Khoá luận tốt nghiệpPI 5.2: Phát triển sản phẩmPI 5.3: Khoá luận tốt nghiệp, TH PTSPPI 5.4: Khoá luận tốt nghiệp, Dinh dưỡng an toàn TP

CÁC MÔN E THEO BẢNG PHÂN TÍCH

PI 1.1: Thiết kế máy; Thiết kế nhà máy

PI 1.2: Các môn công nghệ

PI 1.3: Các môn công nghệ

PI 1.4: Đánh giá chất lượng cảm quan TP

PI 2.1: Thiết kế nhà máy

PI 2.2: Thiết kế nhà máy; Đảm bảo chất lượng

PI 2.3: TH PTSP

PI 3.1: Phân tích TP

PI 3.2: TH PTSP

PI 3.3: TH PTSP

PI 4.1: Phát triển sản phẩm

PI 4.2: Phát triển sản phẩm

PI 4.3: Phát triển sản phẩm

PI 5.1: Khoá luận tốt nghiệp

PI 5.2: Phát triển sản phẩm

PI 5.3: Khoá luận tốt nghiệp, TH PTSP

PI 5.4: Khoá luận tốt nghiệp, Dinh dưỡng an toàn TP

CÁC MÔN THỰC TẾ ĐÃ ĐÁNH GIÁ TRONG READINESS:

PI 1.1: Thiết kế nhà máy (thiếu Thiết kế máy)

PI 1.2: CNCB Nông sản – Các môn công nghệ

PI 1.3: Kỹ thuật TP 2 (thiếu Các môn công nghệ)

PI 1.4: Đánh giá chất lượng cảm quan TP

PI 2.1: Các quá trình cơ bản trong CNTP (thiếu Thiết kế nhà máy)

PI 2.2: Thiết kế nhà máy; Đảm bảo chất lượng

PI 2.3: TH PTSP

PI 3.1: Phân tích TP

PI 3.2: TH PTSP

PI 3.3: TH PTSP

PI 4.1: Phát triển sản phẩm

PI 4.2: Phát triển sản phẩm

PI 4.3: Phát triển sản phẩm

PI 5.1: Khoá luận tốt nghiệp

PI 5.2: Phát triển sản phẩm

PI 5.3: Khoá luận tốt nghiệp, (thiếu TH PTSP)

PI 5.4: Khoá luận tốt nghiệp, (thiếu Dinh dưỡng an toàn TP)

  1. Lên lịch họp với các GV phụ trách các môn liệt kê như trên

 

Kiến nghị: Tiếp tục làm việc ở các buổi họp sau về data các môn E cho chu kỳ 2

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

 

 

 

Đơn vị liên kết