TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ HOÀN THÀNH READINESS REVIEW
28/09/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 23 tháng 09 năm 2019

Địa điểm: Văn phòng BM CNTP, trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thầy Nguyễn Bá Thanh

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET  CNTP

Nội dung chính

Họp nhóm phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm ABET để hoàn thành Readiness Review đúng thời hạn

Ý kiến thảo luận

  1. Phân công công việc
  • Tiêu chuẩn 2, 3, 5: Thầy Vượng phụ trách chung, Cô Bình + cô C Hoan + thầy Phương cùng phối hợp hoàn thành tiêu chuẩn 2, 3, 5.
  • Tiêu chuẩn 4: Cô Bình phụ trách chung, cô Hoan + thầy Phương phối hợp thực hiện tiêu chuẩn 4.
  • Tiêu chuẩn 1, 6, 7, 8: Thầy Thanh phụ trách chung, cô Bình + thầy Vượng phối hợp hoàn thành tiêu chuẩn 1, 6, 7, 8 (Có một số Criteria không cần viết trong Readiness review)
  1. Phối hợp hoàn thành Readiness Review

– Trước tiên thầy Vượng gửi bản mẫu cho mọi người cùng tham khảo trước

– T. Vượng chú ý deadline:

SUBMISSION AND DISTRIBUTION OF READINESS REVIEW REPORT

The Readiness Review Report and transcript information must be submitted through the ABET-provided link by October 1.  Access to this link along with submission instructions will be provided once a Request for Readiness Review (RREv) is accepted.  No email, data stick, or paper submission will be accepted.

  • T Phương chú ý làm phần này:

Public Disclosure

Provide information concerning all the places where the Program Education Objectives (PEOs), Student Outcomes (SOs), annual student enrollment and graduation data are made accessible to the public.  If this information is posted to the Web, please provide the URLs.

  • Kết quả như sau:

http://ibf.iuh.edu.vn/food-engineering-technology-program-educational-objectives/

http://ibf.iuh.edu.vn/food-engineering-technology-student-outcomes/

http://ibf.iuh.edu.vn/food-engineering-technology-enrollment-and-graduation/

http://ibf.iuh.edu.vn/food-engineering-technology-introduction/

  • T Vượng: phân công T Phương hoàn thành phần phụ lục; C Bình Hoàn thành và chỉnh sửa phần tiếng anh
  • T Vượng và T Phương thu thập toàn bộ Báo cáo môn học gửi về cho C Bình và C Hoan để hoàn thành tiêu chuẩn 4.
  • Cuối cùng cũng đã hoàn thành đúng thời hạn

Kiến nghị: Tiếp tục làm việc ở các buổi họp sau về data các môn E cho chu kỳ 2

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

Đơn vị liên kết