TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP PHÂN CÔNG MAPPING VÀ CHỈNH SỬA PI
23/03/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 08 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Phòng  Bộ môn CNTP F4.07 , trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần:

 • Thầy Nguyễn Bá Thanh
 • Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET CNTP

Nội dung chính

Phân công mapping và chỉnh sửa SO và PI (theo góp ý T.Phùng và T.Scott) lần 2

Ý kiến thảo luận

  1. Chỉnh sửa lại PI

  PI 1.1: thêm engineering

  => Calculate technical engineering parameters (machines, equipment, processes) to solve problems related to food quality improvement and food material development.

  PI 1.2:

  => Apply chemical, physical and biological principles to explain phenomena in food engineering technology.

  PI 1.3:

  => Opereate machine and equipment used in food productions.

  PI 1.4:

  => Apply modern tools of mathematics, science, engineering, or technology to solve problems related to food quality improvements and food material developments.

  PI 2.1:

  => Design system components related to food engineering technology.

  PI 2.2:

  => Design food engineering technology systems.

  PI 2.3:

  => Design food product and its food processing processes using diagrams/flowcharts or other tools.

  PI 3.1:

  => Conduct standard tests and measurements in food engineering technology.

  PI 3.2:

  => Plan and conduct experiments in food engineering technology.

  PI 3.3:

  => Analyze and interpret experimental results to improve processes.

  PI 4.1:

  => Participate in team discussion and contribute ideas to solve a particular task.

  PI 4.2:

  => Complete assigned tasks in timely manner

  PI 4.3:

  => Collaborate with other team members to accomplish team’s tasks.

  PI 4.4:

  => Assume leadership role as needed by team.

  PI 5.1:

  => Apply written communication in both technical and non-technical environments.

  PI 5.2:

  => Apply oral communication in both technical and non-technical environments.

  PI 5.3:

  => Apply graphical communication on both technical and non-technical environments.

  PI 5.4:

  => Identify and use appropriate technical literatures.

  1. Phân công mapping các môn học

  Dựa theo chương trình đào tạo ngành CNTP và bảng mapping cũ thì phân công nhiệm vụ mapping như sau:

  Cô Hoan: Các môn từ HK1 đến hết HK2

  Cô Bình: Các môn từ HK3 đến hết HK4

  Thầy Vượng: Các môn từ HK5 đến hết môn bắt buộc HK6

  Thầy Phương: Các môn còn lại

Tổng kết

 • Tiếp tục làm việc ở các buổi họp sau về mapping các môn học

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

 

Đơn vị liên kết