TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP NHÓM GV DẠY MÔN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM – CHỈNH SỬA CLO CHO PHÙ HỢP VỚI TÊN PI
14/09/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 26 tháng 08 năm 2019

Địa điểm: Văn phòng BMCNTP, trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thầy Nguyễn Bá Thanh

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET  CNTP

Nội dung chính

Họp nhóm GV cùng dạy môn PTSP (lý thuyết + thực hành) để chỉnh sửa lại CLO cho phù hợp với PI tương ứng

Ý kiến thảo luận

  1. Thống nhất CLO

CLO 1,2 vẫn giữ nguyên

CLO 3,4 phù hợp với thực hành nên chuyển qua TH.

CLO 6,7 ở LT chỉ ở mức độ đưa ra các thông số chứ ko khảo sát nên chuyển qua phần TH sẽ phù hợp hơn.

C.Hương: Những nội dung về plan, experiment nó phải nằm ở lý thuyết vì nó khá nhiều.

=> T.Vượng ở phần TH chỉ nói về plan của experiment còn plan chung vẫn có trong LT.

C.Mai: Vẫn giữ lại các CLO cũ cho môn học này còn CLO nào lấy dữ liệu thì vẫn lấy chứ ko nên bỏ bớt các CLO.

  1. CLO cho lý thuyết:

CLO1: Analyze the food products development trend

CLO2: Thiết kế quy trình phát triển 1 SP TP theo nhóm

CLO3: XD được kế hoạch thương mại hóa SP

CLO4: Discuss and make agreement within a team trong qt thực hiện project

CLO5: Assign task for each team member and complete that

CLO6: Collaborate with other member

  1. CLO thực hành

CLO1: Establish a food protocept

CLO2: không thay đổi

CLO3: không thay đổi

  1. 4. Phương pháp giảng dạy mới

C.Mai: Trình bày qua nội dung LT môn PTSP để hình dung ra các CLO. ABET muốn lấy dữ liệu từ CLO nào thì đưa ra yêu cầu để C.Mai thiết kế rubric để lấy dữ liệu.

C.Bình: Chia sẽ kinh nghiệm

– Đây là môn học đặc biệt.

– Điều cốt lõi nằm ở LT. TH chỉ là hỗ trợ để SV hoàn thiện project.

C.Mai: Ở phần LT SV phải học xong hết project 2 thì SV mới học được TH. Phải dời lịch học TH sang tháng 10/2019

Kiến nghị: Tiếp tục làm việc ở các buổi họp sau về kiểm tra SAR

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

 

 

Đơn vị liên kết