TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP MAPPING CÁC MÔN HỌC BẮT BUỘC
24/03/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 15 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Phòng  Bộ môn CNTP F4.07 , trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần:

 • Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET CNTP

Nội dung chính

Mapping tất cả các môn học bắt buộc với các PI mới xây dựng (dựa trên góp ý của chuyên gia Scott và Phùng)

Ý kiến thảo luận

 • Kết quả mapping như sau:PI 1.1: Kỹ thuật TP 1: CLO2, CLO3, CLO4, CLO5; Kỹ thuật TP 2: CLO2; Thiết kế máy: CLO3; Thiết kế nhà máy: CLO2.PI 1.2: Hóa sinh học: CLO2; Vi sinh vật học: CLO2; Vi sinh thực phẩm: CLO1, CLO2; Hóa học TP: CLO1, CLO3; Các QT cơ bản: CLO1, CLO4; Phụ gia: CLO3; Dinh dưỡng: CLO2; CNCB TP: CLO1; Bao gói: CLO2; Đảm bảo CL: CLO2; TK nhà máy: CLO1.

  PI 1.3: Kỹ thuật TP 2: CLO2.

  PI 1.4: Toán C1: CLO1,2,3; Toán C2: CLO1,2,3; Xử lý số liệu: CLO1,2,4,5; Hóa sinh: CLO4; TK máy: CLO2; Phát triển SP: CLO2.

  PI 2.1: Các QTCB: CLO3; Phân tích TP: CLO1; Bao gói: CLO4; TH PTSP: CLO2; TK nhà máy: CLO3.

  PI 2.2: Dinh dưỡng: CLO3; Các QTCB: CLO5; Phát triển SP: CLO4; Đảm bảo CL: CLO4; TK nhà máy: CLO4.

  PI 2.3: TH PTSP: CLO4.

  PI 3.1: Hóa PT: CLO1,2,3,5; Hóa sinh học: CLO1; Vi sinh vật: CLO3,4; Phân tích TP: CLO5; Cảm quan TP: CLO2; Phụ gia: CLO4.

  PI 3.2: Xử lý số liệu: CLO5; Cảm quan TP: CLO3; PP NCKH: CLO2; TH PTSP: CLO3.

  PI 3.3: Cảm quan TP: CLO4.

  PI 4.1: Kỹ năng làm việc nhóm: CLO1; Dinh dưỡng: CLO5; PTSP: CLO5.

  PI 4.2: Kỹ năng làm việc: CLO2,3; PTSP: CLO6.

  PI 4.3: Kỹ năng làm việc: CLO4; PP NCKH: CLO3; PTSP: CLO7.

  PI 4.4: Chưa map được

  PI 5.1: Hóa sinh học: CLO5; TH PTSP: CLO5.

  PI 5.2: TH PTSP: CLO5.

  PI 5.3: TH PTSP: CLO5.

  PI 5.4: Chưa map được

Tổng kết

 • Tiếp tục làm việc ở các buổi họp sau map một số PI chưa map được

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

 

 

 

Đơn vị liên kết