TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP GÓP Ý XÂY DỰNG ONE PI BY ONE VÀ MAPPING CHO SO5
23/05/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 21 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: Phòng  Bộ môn CNTP F4.07 , trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần:

  • Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET CNTP

Nội dung chính

Xây dựng One PI by one và mapping cho SO5 (dựa trên góp ý của chuyên gia Scott và Phùng)

Ý kiến thảo luận

  • TS. Nguyễn Đức Vượng triển khai các nội dung

– Môn thực tập doanh nghiệp: thêm mới CLO: CLOX: Viết được một bài báo cáo thực tập hoàn chỉnh.

– Môn kỹ năng nghề nghiệp kỹ sư: chỉnh sửa lại CLO: Thuyết trình được bài tiểu luận.

– Dinh dưỡng và an toàn tp: chỉnh sửa lại CLO:  CLO3: Thuyết trình được biện pháp liên quan đến vấn đề dinh dưỡng và an toàn thực phẩm thông qua báo cáo PBL và CLO: CLO5: Sử dụng được tài liệu tham khảo một cách hiệu quả.

– Môn TH PTSP: thêm mới CLO: CLOX: Biểu diễn được các dữ liệu thực nghiệm thông qua đồ thị phù hợp / hiệu quả.

– Môn kỹ năng nghề nghiệp kỹ sư: thêm mới CLO: CLOX: Tìm được tài liệu tham khảo.

– Môn hóa học thực phẩm: thêm mới CLO: CLOX: Chọn lọc được tài liệu tham khảo chuyên ngành phù hợp.

Xây dựng One PI by one cho SO5: an ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and nontechnical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literatures

PI 5.1 Apply written communication in both technical and non-technical environments

Semester Course CLO  
2 Kỹ năng NNKS CLO1: Viết được một bài báo cáo tiểu luận theo nhóm I
3 Hóa sinh học CLO5: Trình bày được kết quả thí nghiệm một cách hiệu quả R
7 Internship CLOX: Viết được một bài báo cáo thực tập hoàn chỉnh E

PI 5.2 Apply oral communication in both technical and non-technical environments

Semester Course CLO  
2 KNNNKS Thuyết trình được bài tiểu luận I
5 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm CLO3: Thuyết trình được biện pháp liên quan đến vấn đề dinh dưỡng và an toàn thực phẩm thông qua báo cáo PBL R
7 PTSPTP Thuyết trình được quy trình phát triển một sản phẩm TP cụ thể E

PI 5.3 Apply graphical communication on both technical and non-technical environments

Semester Course CLO  
1 Kỹ năng LVN CLO4: Hình thành được thái độ tích cực, tinh thần đoàn kết trong làm việc nhóm I
2 Kỹ năng NNKS CLO3: Phối hợp được với các thành viên khác R
7 PTSPTP CLO7: Phối hợp với các thành viên để hoàn thành các dự án được giao E

PI 5.4 Identify and use appropriate technical literatures

Semester Course CLO  
2 Kỹ năng NNKS CLOX: Tìm được tài liệu tham khảo I
4 Hoá học thực phẩm CLOX: Chọn lọc được tài liệu tham khảo chuyên ngành phù hợp R
5 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm CLO5: Sử dụng được tài liệu tham khảo một cách hiệu quả E

Tổng kết

  • Tiếp tục làm việc ở các buổi họp sau về Self study

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết