TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP GÓP Ý XÂY DỰNG ONE PI BY ONE VÀ MAPPING CHO SO4
19/05/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 18 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: Phòng  Bộ môn CNTP F4.07 , trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần:

  • Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET CNTP

Nội dung chính

Xây dựng One PI by one và mapping cho SO4 (dựa trên góp ý của chuyên gia Scott và Phùng)

Ý kiến thảo luận

  • TS. Nguyễn Đức Vượng triển khai các nội dung

Môn kỹ năng nghề nghiệp kỹ sư: Sửa lại 3 CLO cho phù hợp: Thực hiện nhiệm vụ được giao đúng thời hạn; Kỹ năng lãnh đạo của từng thành viên trong nhóm và Thuyết trình được bài tiểu luận.

Xây dựng One PI by one cho SO4: an ability to function effectively as a member or leader on a technical team.

PI 4.1 Participate in team discussion and contribute ideas to solve a particular task

Semester Course CLO  
1 Kỹ năng LVN CLO1: Trình bày và giải thích được những kiến thức cơ bản về kỹ năng làm việc nhóm I
2 Kỹ năng NNKS CLO4: Tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến trong làm việc nhóm R
7 PTSPTP CLO5: Thảo luận chung trong nhóm, thống nhất được ý kiến chung E

PI 4.2 Complete assigned tasks as leader or team member in timely manner

Semester Course CLO  
1 Kỹ năng LVN CLO2: Thực hiện được các hoạt động làm việc nhóm I
1 Kỹ năng LVN CLO3: Áp dụng được những kỹ năng cần thiết để làm việc nhóm hiệu quả I
2 Kỹ năng NNKS Thực hiện nhiệm vụ được giao đúng thời hạn R
2 Kỹ năng NNKS Kỹ năng lãnh đạo của từng thành viên trong nhóm R
7 PTSPTP CLO6: Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và hoàn thành công việc được phân công đúng thời hạn E

PI 4.3 Collaborate with other team members to accomplish team’s tasks

Semester Course CLO  
1 Kỹ năng LVN CLO4: Hình thành được thái độ tích cực, tinh thần đoàn kết trong làm việc nhóm I
2 Kỹ năng NNKS CLO3: Phối hợp được với các thành viên khác R
7 PTSPTP CLO7: Phối hợp với các thành viên để hoàn thành các dự án được giao E

Tổng kết

  • Tiếp tục làm việc ở các buổi họp sau về One PI one cho các SO sau

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết