TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP GÓP Ý XÂY DỰNG ONE PI BY ONE VÀ MAPPING CHO SO3
30/03/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 29 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Phòng  Bộ môn CNTP F4.07 , trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần:

  • Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET CNTP

Nội dung chính

Xây dựng One PI by one và mapping cho SO3 (dựa trên góp ý của chuyên gia Scott và Phùng)

Ý kiến thảo luận

  • TS. Nguyễn Đức Vượng triển khai các nội dung

Môn TH PTSP: CLO2,3 có sự trùng lắp => bỏ CLO2

Xây dựng One PI by one cho SO3: an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments; and to analyze and interpret the results to improve processes.

PI 3.1 Conduct standard tests and measurements in food engineering technology.

Semester Course CLO  
3 Vi sinh vật học CLO2: Trình bày được cơ sở khoa học của các phương pháp vật lí, hóa học trong kiểm soát sự phát triển của vi sinh vật I
3 Hóa phân tích CLO1:Trình bày được cách pha chế, bảo quản và tính được lượng hóa chất cần thiết I
3 Hóa phân tích CLO2: Trình bày được nguyên tắc và điều kiện xác định của các phương pháp phân tích trong các lĩnh vực hóa học, thực phẩm, môi trường I
3 Vi sinh vật học CLO3: Thực hiện được các thử nghiệm và phép đo tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm vi sinh R
3 Hóa phân tích CLO5: Thực hiện được các thử nghiệm và phép đo tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm R
3 Hóa sinh học CLO1: Thực hiện được các thí nghiệm và thử nghiệm hoá sinh học. R
4 Phân tích thực phẩm CLOX: Thực hiện được các phương pháp phân tích tiêu chuẩn E
5 Cảm quan TP CLO2: Lựa chọn phép thử cảm quan và lập kế hoạch thí nghiệm tương ứng để giải quyết một vấn đề cụ thể trong đảm bảo chất lượng thực phẩm E

PI 3.2 Plan and conduct experiments in food engineering technology. 

Semester Course CLO  
3 Xử lý số liệu thực nghiệm CLO5: Thiết kế các thí nghiệm hai/nhiều yếu tố một cách hiệu quả I
5 Food Additive CLO4: Thực hiện việc kiểm tra một số tính chất của các nhóm phụ gia điển hình trong phòng thí nghiệm R
6 PPL NCKH CLO2: Vận dụng các kiến thức và kỹ năng đã học để xây dựng đề cương nghiên cứu R
8 TH PTSPTP CLO3: Thiết kế và thực hiện được các thí nghiệm để xây dựng các thông số kỹ thuật trong các công đoạn chế biến E

PI 3.3 Analyze and interpret experimental results to improve processes.

Semester Course CLO  
3 Xử lý số liệu thực nghiệm CLO4: Thực hiện được các tính toán mối quan hệ giữa các đại lượng thống kê I
5 Cảm quan TP CLO4: Thu thập số liệu, xử lý số liệu và giải thích kết quả thí nghiệm đánh giá cảm quan R
5 Phụ gia TP CLO3: Phân tích kết quả thí nghiệm để lựa chọn được phụ gia phù hợp cho một sản phẩm thực phẩm R
6 Các môn CN (phần TH) Phân tích kết quả thí nghiệm để đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng sản phẩm và / hoặc hiệu suất quy trình CN E
8 TH PTSP Phân tích và đánh giá được kết quả các TN để lựa chọn được TSCN cho việc tạo SPTP E

Tổng kết

  • Tiếp tục làm việc ở các buổi họp sau về One PI one cho các SO sau

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết