TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP GÓP Ý XÂY DỰNG ONE PI BY ONE VÀ MAPPING CHO SO2
27/03/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 26 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Phòng  Bộ môn CNTP F4.07 , trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần:

  • Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET CNTP

Nội dung chính

Xây dựng One PI by one và mapping cho SO2 (dựa trên góp ý của chuyên gia Scott và Phùng)

Ý kiến thảo luận

  • TS. Nguyễn Đức Vượng triển khai các nội dung

Môn TK máy trong đề cương chưa có phần thực hành. Thêm 1 CLO của môn TK máy có liên quan đến sử dụng phần mềm vẽ kỹ thuật.

 

Xây dựng One PI one cho SO2: an ability to design systems, components, or processes meeting specified needs for broadly-defined in food engineering technology problems.

PI 2.1 Design system components related to food engineering technology 

Semester Course CLO  
4 Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm CLO3: Xây dựng được thông số của công đoạn, qui trình chế biến thực phẩm dựa trên các kiến thức đã biết I
6 TK máy TP CLO2: Xác định được vật liệu làm thiết bị và các phương pháp gia công sản xuất thiết bị R
6 Bao gói CLO4: Lựa chọn và thiết kế được bao bì cho 1 sản phẩm thực phẩm theo đúng quy định E
7 TK nhà máy CLO3: Lựa chọn được máy và thiết bị phù hợp để thiết kế được sơ đồ bố trí thiết bị cho nhà máy thực phẩm E

PI 2.2 Design food engineering technology systems. 

Semester Course CLO  
4 Dinh dưỡng CLO3: Đề xuất được các biện pháp để phòng tránh các vụ ngộ độc thực phẩm trong sản xuất thực phẩm thông qua báo cáo PBL nhóm I
5 Food Tech. Process CLO3: Trình bày được một trong các QTCN cơ bản trong sản xuất và chế biến các sản phẩm thực phẩm tiêu biểu I
6 Công nghệ chế biến nông sản Trình bày và giải thích được quy trình công nghệ sản xuất một sản phẩm nông sản R
6 Công nghệ chế biến súc sản và thuỷ sản Trình bày và giải thích được quy trình công nghệ sản xuất một sản phẩm SSTS R
6 Công nghệ chế biến đồ uống Trình bày và giải thích được quy trình công nghệ sản xuất một sản phẩm ĐU R
6 Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Trình bày và giải thích được quy trình công nghệ sản xuất một sản phẩm SỮA R
6 Công nghệ chế biến bánh kẹo Trình bày và giải thích được quy trình công nghệ sản xuất một sản phẩm BK R
6 Công nghệ chế biến các sản phẩm cây nhiệt đới Trình bày và giải thích được quy trình công nghệ sản xuất một sản phẩm CNĐ R
7 Đảm bảo chất lượng CLO4: Xây dựng được kế hoạch HACCP cho một số sản phẩm thực phẩm E
7 TK nhà máy CLO4: Thiết kế được mặt bằng sản xuất cho nhà máy E

 PI 2.3 Design food product and its food processing processes using diagrams/flowcharts or other tools. 

Semester Course CLO  
5 CNCB TP CLO: Phân tích và lựa chọn được nguyên liệu phù hợp với từng QTCN CBTP cụ thể I
6 Công nghệ chế biến nông sản Thực hành sản xuất được một số sản phẩm nông sản trong phòng thí nghiệm R
6 Công nghệ chế biến súc sản và thuỷ sản Thực hành sản xuất được một số sản phẩm SSTS trong phòng thí nghiệm R
6 Công nghệ chế biến đồ uống Thực hành sản xuất được một số sản phẩm ĐU trong phòng thí nghiệm R
6 Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Thực hành sản xuất được một số sản phẩm sữa trong phòng thí nghiệm R
6 Công nghệ chế biến bánh kẹo Thực hành sản xuất được một số sản phẩm BK trong phòng thí nghiệm R
6 Công nghệ chế biến các sản phẩm cây nhiệt đới Thực hành sản xuất được một số sản phẩm CNĐ trong phòng thí nghiệm R
8 THPTSPTP CLO4: Thiết kế được sản phẩm thực phẩm theo thời gian quy định E

Tổng kết

  • Tiếp tục làm việc ở các buổi họp sau về One PI one cho các SO sau

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết