TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP GÓP Ý XÂY DỰNG ONE PI BY ONE VÀ MAPPING CHO SO1
24/03/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 22 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Phòng  Bộ môn CNTP F4.07 , trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần:

  • Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET CNTP

Nội dung chính

Xây dựng One PI by one và mapping cho SO1 (dựa trên góp ý của chuyên gia Scott và Phùng)

Ý kiến thảo luận

  • TS. Nguyễn Đức Vượng triển khai các nội dung

Xem lại tất cả các CLOs của các môn học: KTTP2 (HK4), Các QT CB (HK4), TK nhà máy (HK6) đều có CLO tính toán cân bằng vật chất

Xây dựng One PI one cho SO1: An ability to apply knowledge, techniques, skills, and modern tools of mathematics, science, engineering, or technology to solve broadly-defined in food engineering technology problems

PI 1.1: Calculate technical engineering parameters (machines, equipment, processes) to solve problem in FET

Semester Course CLO Type
3 Kỹ thuật thực phẩm 1 CLO2: Tính toán các thông số đặc trưng của thiết bị vận chuyển lưu chất I
3 Kỹ thuật thực phẩm 1 CLO3: Tính toán các thông số đặc trưng của quá trình phân riêng bằng cơ học I
3 Kỹ thuật thực phẩm 1 CLO4: Tính toán các thông số cơ bản quá trình truyền nhiệt I
3 Kỹ thuật thực phẩm 1 CLO5: Tính toán các thông số cơ bản quá trình cô đặc I
4 Kỹ thuật thực phẩm 2 CLO2: Tính toán được cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng trong các công đoạn hoặc quá trình cụ thể trong quy trình sản xuất R
4 Các QTCB trong CNTP CLO5: Tính toán được cân bằng vật chất qua các công đoạn và quá trình R
6 TK máy CLO3: Tính toán được các chi tiết cơ bản của thiết bị thực phẩm E
7 TK nhà máy CLO2: Tính toán được cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng của quy trình sản xuất để xác định lượng nguyên liệu, năng lượng cần thiết cho QTSX E

PI 1.2 Apply chemical, physical and biological principles to explain phenomena in food engineering technology

Semester Course CLO  
3 Vi sinh vật học CLO2: Trình bày được cơ sở khoa học của các phương pháp vật lí, hóa học trong kiểm soát sự phát triển của vi sinh vật I
3 Hóa sinh học CLO4: Trình bày (Vận dụng) được tính chất hoá sinh học để áp dụng trong sản xuất I
4 Vi sinh thực phẩm CLO1: Giải thích được các hiện tượng hư hỏng thực phẩm bởi vi sinh vật R
4 Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm CLO1: Giải thích được các biến đổi của các quá trình chế biến và bảo quản R
4 Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm CLO4: Giải thích được các sự cố cơ bản trong chế biến và bảo quản thực phẩm R
5 CNCB TP CLO1: Lựa chọn được nguyên liệu phù hợp với từng QTCN CBTP cụ thể R
6 Công nghệ chế biến nông sản Phân tích nguyên nhân của một tình huống sự cố công nghệ cụ thể trong CBNS E
6 Công nghệ chế biến súc sản và thuỷ sản Phân tích nguyên nhân của một tình huống sự cố công nghệ cụ thể trong CBSSTS E
6 Công nghệ chế biến đồ uống Phân tích nguyên nhân của một tình huống sự cố công nghệ cụ thể trong SX đồ uống E
6 Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Phân tích nguyên nhân của một tình huống sự cố công nghệ cụ thể trong chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa E
6 Công nghệ chế biến bánh kẹo Phân tích nguyên nhân của một tình huống sự cố công nghệ cụ thể trong SX bánh kẹo E
6 Công nghệ chế biến các sản phẩm cây nhiệt đới Phân tích nguyên nhân của một tình huống sự cố công nghệ cụ thể trong CB các sản phẩm từ cây nhiệt đới E

 PI 1.3 Opereate machine and equipment used in food productions

Semester Course CLO  
3 Kỹ thuật thực phẩm 1 Mô tả cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị vận chuyển lưu chất, phân riêng bằng cơ học, truyền nhiệt và sơ đồ hệ thống cô đặc I
4 Các QTCB trong CNTP CLO2: Trình bày được phương pháp và lựa chọn được thiết bị để thực hiện các quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm R
4 Kỹ thuật thực phẩm 2 CLO3: Vận hành thiết bị, thực hiện đo đạc, xử lý được các thông số liên quan của quá trình thủy lực, truyền nhiệt và truyền khối R
6 Công nghệ chế biến nông sản Vận hành được máy và thiết bị sử dụng trong CNSX sản phẩm nông sản E
6 Công nghệ chế biến súc sản và thuỷ sản Vận hành được máy và thiết bị sử dụng trong CNSX sản phẩm SSTS E
6 Công nghệ chế biến đồ uống Vận hành được máy và thiết bị sử dụng trong CNSX sản phẩm ĐU E
6 Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Vận hành được máy và thiết bị sử dụng trong CNSX sản phẩm sữa E
6 Công nghệ chế biến bánh kẹo Vận hành được máy và thiết bị sử dụng trong CNSX sản phẩm BK E
6 Công nghệ chế biến các sản phẩm cây nhiệt đới Vận hành được máy và thiết bị sử dụng trong CNSX sản phẩm CĐN E

 PI 1.4 Apply modern tools of mathematics, science, engineering, or technology to solve problems related to food quality improvements and food material developments

Semester Course CLO  
1 Toán CC 1 CLO1: Tính được đạo hàm và các ứng dụng của đạo hàm I
1 Toán CC 1 CLO3: Tìm được cực trị hàm hai biến số I
2 Toán CC 2 CLO3: Tính được ma trận của ánh xạ tuyến tính trong cặp cơ sở, chéo hóa được ma trận vuông. I
3 Xử lý số liệu thực nghiệm CLO1: Cài đặt và thao tác được trong phần mềm R R
3 Xử lý số liệu thực nghiệm CLO3: Thực hiện được các phân tích thống kê mô tả và thống kê quyết định R
5 DD và ATTP CLO2: Ứng dụng được kiến thức dinh dưỡng đã học trong việc phân tích các tác động của giải pháp công nghệ kỹ thuật thực phẩm đến sức khỏe (Sử dụng phần mềm EIYOKUN hoặc các phần mềm khác để xây dựng thực đơn dinh dưỡng) E
6 TK máy CLOX: Sử dụng phần mềm vẽ kỹ thuật để thiết kế bản vẽ kỹ thuật thiết bị trong FET E

 Tổng kết

  • Tiếp tục làm việc ở các buổi họp sau về One PI one cho các SO sau

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết