TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP GÓP Ý CHỈNH SỬA PI CHO CÁC NGÀNH CNTP VÀ CNSH
21/03/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 05 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Phòng  B2.0 , trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần:

 • Thầy Nguyễn Bá Thanh
 • Thầy Phùng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET và ban tư vấn

Nội dung chính

Góp ý và chỉnh sửa PI cho các ngành CNTP và CNSH

Ý kiến thảo luận

 1. Góp ý chỉnh sửa PI
  • Chuẩn đầu ra b là thiết kế hệ thống, thành phần, quy trình phù hợp với một yêu cầu chuyên biệt của ngành CNSH. PI b2 nên sửa lại thành mô phỏng hệ thống, thành phần, quy trình để đưa ra các thiết kế đúng với yêu cầu bằng các mô hình, phần mềm mô phỏng
  • Chuẩn đầu ra c về việc sử dụng hiệu quả giao tiếp nói, viết, hình ảnh và xác định và sử dụng các nguồn tài liệu kỹ thuật. Cần bổ sung một PI để đánh giá việc xác định và sử dụng các nguồn tài liệu kỹ thuật
  • PI b2 cần sửa lại thành lựa chọn và sử dụng các công cụ, thiết bị để tiến hành các thí nghiệm chuyên ngành
  • Chuẩn đầu ra e liên quan đến khả năng làm việc nhóm hiệu quả như một thành viên hoặc lãnh đạo nhóm. PI e1 nên bỏ chữ đưa ý kiến vì đó là nhiệm vụ bao hàm khi có mặt và tham gia thảo luận nhóm, chỉ nên viết tham gia tích cực vào việc thảo luận nhóm.
  • Chỉ số thực hiện PI e2 nên viết thành hoàn thành công việc như một thành viên hoặc lãnh đạo trong một nhóm kỹ thuật.
 2. Lập kế hoạch cho nhóm QA
  • Ban xây dựng chương trình cần gấp rút việc xây dựng Master Rubric cho PI và mapping các môn học vào PI
  • Các số liệu đã có trong báo cáo môn học từ các năm trước, nhưng một số môn bị thay đổi chuẩn đầu ra hoặc đã thay bằng môn học khác nên cần lập kế hoạch để thu thập dữ liệu

Tổng kết

 • Chuẩn bị mapping các môn và xây dựng master rubrics.
 • Hoàn thiện các PI

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

Đơn vị liên kết