TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP GÓP Ý CHỈNH SỬA PI CHO CÁC NGÀNH CNTP VÀ CNSH (LẦN 2)
27/03/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 26 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Phòng  F4.08 , trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần:

 • Thầy Nguyễn Bá Thanh
 • Thầy Phùng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET và ban tư vấn

Nội dung chính

Góp ý và chỉnh sửa PI cho các ngành CNTP và CNSH

Ý kiến thảo luận

 • Thầy Việt góp ý: một số môn khi mapping vào PI thì thấy không theo một tiến trình hay hệ thống nào, thứ tự các CLO không phù hợp hay các CLO không cùng một hệ thống gây khó khăn cho việc xây dựng master rubric
 • Thầy Vượng: các môn bên thực phẩm đang mapping bằng cách liệt kê các chuẩn đầu ra của môn học đáp ứng PI đó, rồi xây dựng master rubric và điều chỉnh câu chữ của CLO để phù hợp master rubric đó.
 • Thầy Phùng: cần làm rõ các yêu cầu của PI, ví dụ có khả năng áp dụng kỹ năng, công cụ hiện đại về toán học thì đó là những công cụ nào, yêu cầu ở mức nào là phù hợp
 • Thầy Phùng: thông thường nhóm xây dựng chương trình phải xác định môn đáp ứng PI ở mức cao nhất (E), chuẩn đầu ra nào đáp ứng và từ đó xây dựng các chuẩn đầu ra của các môn khác đáp ứng yêu cầu đó theo tiến trình từ trên xuống (top-down).
 • Phân biệt rõ chuẩn đầu ra của chương trình là những gì người dạy cam kết là sinh viên sẽ đạt được, nên yêu cầu 80% sinh viên phải đạt được mức yêu cầu của chuẩn đầu ra chương trình. Người dạy có quyền dạy cao hơn các yêu cầu của chuẩn đầu ra ở các môn chuyên sâu năm 4, nên nhóm xây dựng chương trình hạn chế lấy các môn tự chọn năm 4 để đánh giá mà nên dùng các môn bắt buộc năm 3 để đánh giá.
 • Thầy Việt: Các động từ trong các môn tự chọn khi dùng để đánh giá PI phải tương đương
 • Thầy Phùng: có thể dùng cùng động từ giữa các môn đáp ứng mức I, R, E nhưng các mức độ có thể khác nhau tùy yêu cầu, tùy vấn đề đặt ra khi giải quyết.
 • Thầy Phùng: Các môn đáp ứng mức E phải dùng các từ gốc của PI, sắp xếp khoảng 1-2 môn cho từng mức I, R, E. Nhà trường cần phải ra văn bản để sinh viên chọn môn học tự chọn theo hệ thống đúng chuyên ngành.
 • Môn sinh học đại cương phải là môn bắt buộc, chứ không nên để là môn tự chọn, có văn bản xác định cá nhân/ tổ chức có quyền hạn và trách nhiệm chỉnh sửa chương trình đào tạo.
 • Câu hỏi có thể thay đổi mỗi năm để giải quyết yêu cầu của PI, master rubric nên viết theo dạng tổng quát để bao hàm các môn chuyên ngành khác nhau.
 • Chủ quản môn học chịu trách nhiệm nội dung đề thi.

Tổng kết

 • Tiến hành xây dựng master rubrics.
 • Sắp xếp các môn học theo các mức I, R, E với tiến trình phù hợp.

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

Đơn vị liên kết