TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – HỌP GÓP Ý CHỈNH SỬA SO CHO NGÀNH CNTP
22/03/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 19 tháng 02 năm 2019

Địa điểm: Phòng  Bộ môn CNTP F4.07 , trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần:

 • Thầy Nguyễn Bá Thanh
 • Thầy Nguyễn Đức Vượng

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET CNTP

Nội dung chính

Chỉnh sửa lại 5SO

Ý kiến thảo luận

 • SO1: PI: 1.1 thêm engineering=> Calculate technical engineering parameters (machines, equipment, processes) to solve problems related to food quality improvement and food material development.PI 1.2: giữ nguyên=> Apply chemical, physical and biological principles to explain phenomena in food engineering technology.

  PI 1.3: chỉ vận hành thôi hay là tự động hóa luôn? Đề xuất bỏ

  PI 1.4: Đây là PI thêm mới

  => Apply modern tools of mathematics, science, engineering, or technology to solve problems related to food quality improvements and food material developments.

  – SO2: bỏ qua phần đạo đức, bỏ PI3 và thêm PI mới; tách thành 3 PI theo 3 nội dung: compoment, system, process

  PI 2.1: Design components in food engineering technology.

  PI 2.2: Design systems in food engineering technology.

  PI 2.3: Design food products and its’ processing processes using diagrams/flowcharts.

  – SO3: tách thành 3 PI theo 3 nội dung: conduct, plan, analyze

  PI 3.1: Conduct standard tests, measurements in food engineering technology.

  PI 3.2: Plan and conduct experiment in food engineering technology.

  PI 3.3: Analyze and interpret experimental results to improve processes.

  – SO4: bỏ diversity, thêm PI mới: 4.4 Assume a leadership

  PI 4.1: Participate in team discussion and contribute ideas to solve a particular task.

  PI 4.2: Complete assigned tasks in time .

  PI 4.3: Collaborate with other team members to accomplish team’s tasks.

  PI 4.4: Assume a leadership role

  – SO5: ko thay đổi

Tổng kết

 • Tiếp tục làm việc ở các buổi họp sau về hoàn thiện lại các PI và chỉnh sửa lại master rubric

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

 

Đơn vị liên kết