TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Dương Văn Trường
Dương Văn Trường

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

 

Thạc sĩ: Dương Văn Trường

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Phòng F4.07, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4,  Quận Gò Vấp, Thành Phố  Hồ Chí Minh

Email: duongvantruong@iuh.edu.vn

Website: https://sites.google.com/site/duongvantruong1510

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Ngành Công nghệ thực phẩm, Trường Đạo học Bách Khoa Hà nội, 2002
 • Thạc sĩ : Ngành Khoa học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp Gembloux, Bỉ, 2007

Quá trình công tác

 • 2002 – 2011: Giảng viên tại Khoa Chế Biến, Trường Đại học Nha Trang
 • 2006-2007: Học Thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp Gembloux, Vương quốc Bỉ
 • 2011 – nay : Giảng viên tại Viện CNSH-TP, IUH

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao
 • Công nghệ chế biến sản phẩm cây nhiệt đới
 • Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm
 • Vật lý thực phẩm
 • Nhập môn công nghệ thực phẩm
 • Những vấn đề mới trong công nghệ thực phẩm

Hướng nghiên cứu chính

 • Thủy sản, súc sản
 • Chocolate, cà phê

Sách/giáo trình đã xuất bản

 1. Giáo trình : Máy và thiết bị chế biến thực phẩm, 2016, Dương Văn Trường, lưu hành nội bộ tại Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài/dự án đã thực hiện

 1. Chủ trì đề tài cấp cơ sở. Tên đề tài : NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SẤY BONG BÓNG CÁ TRA VÀ SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM COLLAGEN. Năm 2012 -2013

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Dương Văn Trường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt., 2014, Ảnh hưởng của muối ăn và nước cốt chanh đến độ bền bọt của lòng trắng trứng, ứng dụng trong chế biến bánh không dùng bột nổi, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 2 (2014)
 2. Dương Văn Trường, 2014, Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến quá trình hấp phụ ẩm của hạt ngô, Tạp chí ĐH Công nghiệp, số 5.
 3. Dương Văn Trường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt., 2014, nghiên cứu phối trộn chất mang alginate và xanthan gum để cố đỊnh vi khuẩn nitrosomonas spnitrobacter sp Ảnh hưởng đến khả năng chuyển hóa NH3 trong nước nuôi tôm, kỷ yếu hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía nam lần iv – 2016

Đơn vị liên kết