TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Đoàn Như Khuê
Đoàn Như Khuê

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ: Đoàn Như Khuê

Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0989986491

Email: doannhukhue@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Chức danh: giảng viên
 • Chức vụ kiêm nhiệm: quản lý PTN F6.6

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm, đại học Nông Lâm, HCM, 2005.
 • Thạc sĩ: Công nghệ thực phẩm và đồ uống, đại học Bách Khoa, HCM, 2015.

Quá trình công tác

 • 2005 – 2008, nhân viên đào tạo, công ty Liên Hoa.
 • 2008-2009, nhân viên đào tạo, công ty Young Millionaire.
 • 2012-2014, học viên Cao học, đại học Bách Khoa, HCM.
 • 4/ 2015, nghiên cứu viên, phòng thí nghiệm trọng điểm, đại học quốc gia Tp. HCM.
 • 9/ 2015 – Nay, giảng viên đại học Công nghiệp, Tp. HCM

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Phân tích thực phẩm
 • Vật lý thực phẩm
 • Đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm.

Hướng nghiên cứu chính

 • Khai thác, chế biến các phụ phẩm thực phẩm tạo sản phẩm có giá trị gia tăng
 • Ứng dụng kĩ thuật gia nhiệt Ohmic để tiệt trùng thực phẩm

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Le Nhat Tam, Doan Nhu Khue, Tran Thi Van Thi, 2016. Chemical quality indices for black tiger shrimp (Penaeus Monodon), Tạp chí khoa học và công nghệ, tập 54, số 2B, trang 162-168
 2. Le Nhat Tam, Doan Nhu Khue, Tran Thi Van Thi, 2017. Survey on hypoxanthine and histamine concentrations in black tiger shrimp (Penaeus monodon) stored at 0ºc, Tạp chí hóa học, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.
 3. Le, N. T., Doan, N. K., Ba, T. N., & Tran, T. V. T. (2017). Towards improved quality benchmarking and shelf-life evaluation of black tiger shrimp (Penaeus monodon). Food Chemistry235, 220-226.
Đơn vị liên kết