TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Đoàn Như Khuê
Đoàn Như Khuê

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ: Đoàn Như Khuê

Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0989986491

Email: doannhukhue@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Chức danh: giảng viên
 • Chức vụ kiêm nhiệm: quản lý PTN F6.6

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm, đại học Nông Lâm, HCM, 2005.
 • Thạc sĩ: Công nghệ thực phẩm và đồ uống, đại học Bách Khoa, HCM, 2015.
 • NCS: Công nghệ thực phẩm và đồ uống, đại học Bách Khoa, HCM, từ 2016.
 • Nghiên cứu trao đổi quốc tế, Nhật, năm 2018.

Quá trình công tác

 • 2005 – 2008, nhân viên đào tạo, công ty Liên Hoa.
 • 2008-2009, nhân viên đào tạo, công ty Young Millionaire.
 • 2012-2014, học viên Cao học, đại học Bách Khoa, HCM.
 • 4/ 2015, nghiên cứu viên, phòng thí nghiệm trọng điểm, đại học quốc gia Tp. HCM.
 • 9/ 2015 – Nay, giảng viên đại học Công nghiệp, Tp. HCM

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Phân tích thực phẩm
 • Vật lý thực phẩm
 • Đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm.
 • Đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm nâng cao.

Hướng nghiên cứu chính

 • Khai thác, chế biến các phụ phẩm thực phẩm tạo sản phẩm có giá trị gia tăng
 • Ứng dụng kĩ thuật gia nhiệt Ohmic để tiệt trùng thực phẩm

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Doan Nhu Khue, Ho Thi Tiep, Lai Quoc Dat, Le Thi Kim Phung, Le Nhat Tam. (2020).Influence of frequency and temperature on the inactivation of Salmonella enterica serovar enteritidis in Ohmic heating of pomelo juice. LWT Food Science and Technology (ISSN: 0023-6438) (ISI),129,1-8. 

 2. Le Nhat Tam, Doan Nhu Khue, Nguyen Ba Thanh, Tran Thi Van Thi. (2017).Towards improved quality benchmarking and shelf-life evaluation of black tiger shrimp(Penaeus monodon).. Food chemistry (ISSN: 03088146) (ISI), 235, 220-226. 

 3. Khue Nhu Doan, Dat Quoc Lai*, Phung Thi Kim Le. (2020).Inactivation of E.coli O157:H7 by ohmic heating at different frequency and temperature in buffer and pomelo juice.. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS (ISSN: 2283-9216/978-88-95608-76-1) (SCOPUS), 78, 475-480.
 4. Lai Quoc Dat, Doan Nhu Khue. (2020).Enrichment of Oryzanol in Rice Bran Oil by Composite Membrane. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS (ISSN: 2283-9216/978-88-95608-76-1) (SCOPUS), 78, 451-456.
 5. Đoàn Như Khuê, Lê Nhất Tâm, 2019. Ảnh hưởng của tần số dòng điện xoay chiều đến sự biến đổi hàm lượng vitamin C trong nước ép bưởi. Tạp chí Khoa học Công nghệ, đại học Công Nghiệp.
 6. Le Nhat Tam, Doan Nhu Khue, Tran Thi Van Thi, 2016. Chemical quality indices for black tiger shrimp (Penaeus Monodon), Tạp chí khoa học và công nghệ, tập 54, số 2B, trang 162-168
 7. Le Nhat Tam, Doan Nhu Khue, Tran Thi Van Thi, 2017. Survey on hypoxanthine and histamine concentrations in black tiger shrimp (Penaeus monodon) stored at 0ºc, Tạp chí hóa học, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.(ISSN: 0866-7144) , 55(1), 52-57.  
 8. Lê Nhất Tâm, Huỳnh Nguyễn Quế Anh, Lê Tấn Khánh Trình, Đoàn Như Khuê, Trần Thị Văn Thi, (2017), Ảnh Hưởng Của Các Muối Acid Hửu Cơ Đến Chất Lượng  Và Hạn Sử Dụng Tôm Sú (Penaeus Monodon) Bảo Quản 0 °C, Tạp chí hóa học, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.
 9. Doan Nhu Khue, (2018), Environmentally friendly polymer, Proceedings of  the Image Science workshop, Chiba University.
 10. Lê Nhất Tâm, Đoàn Như Khuê , Huỳnh Nguyễn Quế Anh , Trương Huỳnh Anh Vũ , Chu Vân Hải, 2019.  Đánh giá sự biến đổi chất lượng của tôm sú nhằm xác định hạn sử dụng bằng các phương pháp bảo quản khác nhauTạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam. , 65(5), 47-54. 
 11. Lê Nhất Tâm, Phan Thụy Xuân Uyên, Huỳnh Nguyễn Quế Anh, Đoàn Như Khuê, Nguyễn Bá Thanh, 2019. Đánh giá biến đổi hóa sinh, cảm quan, và hạn sử dụng của tôm sú (Penaeus monodon) xử lý bằng các điều kiện khác nhau. Tạp chí Khoa học Công nghệ, đại học Công Nghiệp.

[tabbyending]

 

Đơn vị liên kết