TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp – K13
15/09/2020

Thầy xin thông báo đến tất cả các bạn SV K13 thầy đang hướng dẫn thực tập doanh nghiệp nội dung sau:

1/ Hoàn thiện cuốn báo cáo gồm:

– Trang bìa (bìa trắng + kiếng hoặc không kiếng)

– Lời cảm ơn

– Phiếu đánh giá của CBHD

– Phiếu đánh giá của GVHD (kèm rubric)

– Mục lục

– Nội dung của bài báo cáo

2/ Gặp GVHD và nộp báo cáo tại F5.6, thứ 6 ngày 18/9/2020, lúc 12h30.

Mọi sự trậm trễ và vắng mặt sẽ bị xử lý.

Đơn vị liên kết