TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo nghỉ học và học bù
07/11/2018

Thầy Phương thông báo đến 2 lớp DHTP11ATT và DHTP11C đang học môn Xử lý phế liệu nội dung như sau:

– Nghỉ học: thứ 6, 9/11/2018, tiết 3-4 lớp DHTP11ATT và tiết 8-9 lớp DHTP11C

– Học bù:

+ Lớp DHTP11ATT bù vào thứ 3, 13/11/2018, tiết 3-4, phòng cập nhật trên lịch học của lớp để biết

+ Lớp DHTP11C bù vào thứ 2, 12/11/2018, tiết 3-4, phòng cập nhật trên lịch học của lớp để biết

Trân trọng thông báo.

Đơn vị liên kết