INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY AND FOOD TECHNOLOGY
Đỗ Thị Thu
Đỗ Thị Thu

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Giảng viên: Đỗ Thị Thu

Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0989 997 541

Email: dothithu@iuh.edu.vn

Chức danh

  • Giảng viên
  • Chức vụ kiêm nhiệm: quản lý PTN: F7.1, F7.2

Quá trình đào tạo

  • Đại học: Ngành: Công nghệ sau thu hoạch. Trường: Đại học nông lâm Thái Nguyên. Năm tốt nghiệp:2011
  • Cao học: Ngành công nghệ thực phẩm. Trường: Đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình công tác

  • 2011- nay: Làm giảng viên tại Viện Công nghệ sinh học & Thực phẩm.
  • 2013- nay: Học cao học tại trường đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.

Môn học đang tham gia giảng dạy

  • Đánh giá chất lượng cảm quan thực phẩm (Lý thuyết + Thực hành)
  • Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm (Lý thuyết + Thực hành)
  • Thực tập  phòng thí nghiệm sinh học thực phẩm

Hướng nghiên cứu chính

  • Đánh giá chất lượng cảm quan trà xanh sản xuất thủ công

Cooperate