TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
LEARNING MATERIALS – PLANT ANATOMY AND PHYSIOLOGY
09/05/2018

(Sinh viên vào lớp học trên google classroom để có thể tải tài liệu môn học)

Đề cương môn học

Plant Physiology

Introduction to Plant Physiology

Sinh lý thực vật – Hoàng Minh Tấn

Giáo trình Hình thái giải phẫu – Ngô Thị Cúc

Giáo trình thực hành SLTV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết