TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO TỚI SINH VIÊN CÓ NGUYỆN VỌNG THAM GIA NGHIÊN CỨU VÀ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
20/10/2019

Định hướng đề tài cho sinh viên tham gia nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp

  1. Sustainable Agriculture: Aquaponics, Bioponics
  2. Posthavest technology of cut flowers
  3. Plant tissue culture (novel methods)
  4. Plant Molecular Biology

Sinh viên có nguyện vọng làm đề tài gửi  email cho thầy Đinh Văn Trình trình bày rõ lý do xin tham gia nhóm.

Điều kiện:

  • Có học lực khá trở lên
  • Trung thực, chăm chỉ, có tinh thần học hỏi
  • Đọc tài liệu bằng tiếng Anh

Quyền lợi:

Sinh viên khi tham gia nhóm nghiên cứu sẽ được:

  • Tham gia các hoạt động nghiên cứu + chuyên môn của nhóm
  • Được đào tạo về kỹ năng, định hướng nghề nghiệp
  • Hướng dẫn học tiếng Anh

 

Đơn vị liên kết