TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Dinh dưỡng và KHTP – Yêu cầu SV
Dinh dưỡng và KHTP – Yêu cầu SV

Thái độ

 • Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức nghể nghiệp.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong thận trọng, chính xác
 • Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp
 • Có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học thực phẩm đáp ứng nhu cầu chăm sóc dinh dưỡng và bảo vệ sức khoẻ nhân dân

Mục tiêu

 1. Đào tạo cử nhân trình độ đại học ngành Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết các vấn đề dinh dưỡng và khoa học thực phẩm.
 2. Có khả năng độc lập thực hiện một số kỹ thuât phân tích đánh giá thực phẩm, xây dựng thực đơn cho các đối tượng, kỹ năng để phục vụ cho công tác truyền thông dinh dưỡng.
 3. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong thận trọng, chính xác.
 4. Có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu an toàn thực phẩm,chăm sóc dinh dưỡng và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Kiến thức

Có kiến thức nền tảng về khoa học thực phẩm và kiến thức chuyên sâu về dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm trong các lĩnh vực như:

 • Quản lý chất lượng và xây dựng hệ thống thực phẩm,
 • Phân tích, đánh giá thực phẩm;
 • Xây dựng thực đơn và khẩu phần;
 • Tư vấn và truyền thông dinh dưỡng;
 • Phát triển sản phẩm thực phẩm chức năng.

Kiến thức bổ trợ:

 • TOEIC 450 về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương;
 • Đạt trình độ B về tin học ứng dụng;

Kỹ năng

Có khả năng độc lập thực hiện một số kỹ thuật cơ bản của ngành để quản lý chất lượng và an tòan thực phẩm hướng tới phục vụ dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng như:

 1. Thiết kế được hoạt động của phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu dinh dưỡng và khoa học thực phẩm.
 2. Áp dụng được nguyên lý của sinh học tế bào, di truyền, bệnh lý, các kỹ thuật vi sinh – di truyền trong quản lý, nghiên cứu khoa học và trong sản xuất.
 3. Hiểu rõ các biểu hiện tâm lý chung của lứa tuổi đối với sức khỏe và hành vi sức khỏe.
 4. Thiết kế được thủ tục, biểu mẫu, hồ sơ, kế hoạch, quy trình để thực hiện, hướng dẫn, điều tra dinh dưỡng tại cộng đồng.
 5. Ứng dụng được các công đoạn, kỹ thuật thu thập thông tin trong quá trình điều tra dinh dưỡng.
 6. Tra cứu được các điều luật được quy định trong bảo quản, chế biến, lưu thông và thương mại thực phẩm.
 7. Chế biến được các thực phẩm dinh dưỡng theo hướng an toàn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
 8. Thiết kế được mô hình nghiên cứu phát sản phẩm thực phẩm chức năng.
 9. Tra cứu được các điều luật được quy định trong bảo quản, chế biến, lưu thông và thương mại thực phẩm và thực phẩm chức năng, thực phẩm có hoạt chất thiên nhiên.
Đơn vị liên kết