TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Dinh dưỡng và KHTP – Vị trí việc làm
Dinh dưỡng và KHTP – Vị trí việc làm

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm có khả năng:

 1. Làm việc tại:
 • Khoa dinh dưỡng các bệnh viện trung ương, tỉnh huyện trong cả nước, các chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Sở y tế; Trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, huyện; Trung tâm truyền thông – Giáo dục sức khoẻ; Chi cục Dân số – KHHGĐ; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, và cơ sở y tế khác có liên quan đến dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Các công ty sản xuất chế biến thực phẩm và sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng.
 • Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực Y tế công cộng, Y học dự phòng và Dinh dưỡng – Thực phẩm.
 • Các trường Đại học sức khỏe, Dinh dưỡng, các Vụ, Cục Bộ Y tế, các Viện nghiên cứu Dinh dưỡng và thực phẩm, các Viện nghiên cứu chăm sóc sức khỏe.
 1. Phụ trách kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất trong các lĩnh vực Nông, Lâm, Y – Dược, chế biến thực phẩm, …
 2. Tạo lập hoặc tham gia quản lý, điều hành dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm cho các công ty du lịch và các cơ sở, bếp ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống, các nhà trẻ, trường học, trường học, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm.
 3. Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về dinh dưỡng, khoa học thực phẩm ở các Viện nghiên cứu, các Trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.
 4. Nghiên cứu phát triển sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học.
 5. Tiếp tục theo học các bậc sau đại học về Khoa học thực phẩm, Khoa học dinh dưỡng, Dinh dưỡng ứng dụng,….
Đơn vị liên kết