TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Dinh dưỡng và KHTP – Mục tiêu đào tạo
Dinh dưỡng và KHTP – Mục tiêu đào tạo
  • Đào tạo cử nhân trình độ đại học ngành Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm (DD và KHTP) có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết các vấn đề dinh dưỡng và khoa học thực phẩm.
  • Có khả năng độc lập thực hiện một số kỹ thuât phân tích đánh giá thực phẩm, xây dựng thực đơn cho các đối tượng, kỹ năng để phục vụ cho công tác truyền thông dinh dưỡng.
  • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong thận trọng, chính xác.
  • Có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu an toàn thực phẩm, chăm sóc dinh dưỡng và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng

Đào tạo cử nhân Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm để trở thành những cán bộ chủ lực cho các Khoa dinh dưỡng của các bệnh viện, Sở y tế; Trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, huyện; đơn vị sản xuất, quản lý và nghiên cứu về Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm;… những cán bộ giảng dạy chuyên ngành cho các trường đại học và cao đẳng trong tương lai

Đơn vị liên kết