TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Dinh dưỡng và KHTP – Chuẩn đầu ra
Dinh dưỡng và KHTP – Chuẩn đầu ra

Sinh viên sau khi ra trường có khả năng:

 1. Thiết kế được hoạt động của phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu dinh dưỡng và khoa học thực phẩm.
 2. Áp dụng được nguyên lý của sinh học tế bào, di truyền, bệnh lý, các kỹ thuật vi sinh – di truyền trong quản lý, nghiên cứu khoa học và trong sản xuất.
 3. Hiểu rõ các biểu hiện tâm lý chung của lứa tuổi đối với sức khỏe và hành vi sức khỏe.
 4. Thiết kế được thủ tục, biểu mẫu, hồ sơ, kế hoạch, quy trình để thực hiện, hướng dẫn, điều tra dinh dưỡng tại cộng đồng.
 5. Ứng dụng được các công đoạn, kỹ thuật thu thập thông tin trong quá trình điều tra dinh dưỡng.
 6. Tra cứu được các điều luật được quy định trong bảo quản, chế biến, lưu thông và thương mại thực phẩm.
 7. Chế biến được các thực phẩm dinh dưỡng theo hướng an toàn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
 8. Thiết kế được mô hình nghiên cứu phát sản phẩm thực phẩm chức năng.
 9. Tra cứu được các điều luật được quy định trong bảo quản, chế biến, lưu thông và thương mại thực phẩm và thực phẩm chức năng, thực phẩm có hoạt chất thiên nhiên
 10. Có hiểu biết về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
 11. Có khả năng tổ chức và làm việc hiệu quả trong một nhóm đa ngành và đa dạng về văn hoá: khả năng làm việc nhóm, báo cáo, thuyết trình, sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp, tìm kiếm và trao đổi thông tin…
 12. Có khả năng nhận thức về nhu cầu học tập và có năng lực thực hiện việc học tập liên tục, học tập suốt đời.
Đơn vị liên kết