TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo seminar tháng 11
03/11/2021

BÁO CÁO SEMINAR  

“TRÒ CHUYỆN CÙNG SINH VIÊN” LẦN 1

Thời gian: Ngày 13  tháng 11 năm 2021

Địa điểm: Trực tuyến trên nền tảng MS Teams

CHƯƠNG TRÌNH SEMINAR

THỜI GIAN NỘI DUNG
7:15-7:30 Đón khách
7:30-7:35 Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu

ThS. Lâm Khắc Kỷ, Bộ môn Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm

7:35 – 7:40 Phát biểu khai mạc

TS. Phan Thuỵ Xuân Uyên – Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm

7:40-8:00  Báo cáo 1: Hệ miễn dịch người cao tuổi

 Báo cáo viên: Nguyễn Phương Vy – Lớp DD14.

8:00-8:20 Báo cáo 2: Tăng cường miễn dịch mùa COVID ở người cao tuổi

Báo cáo viên: Trần Thị Nhung Trang – Lớp DD14.     

8:20-8:40 Báo cáo 3: Vai trò của Kẽm trong việc hỗ trợ miễm dịch người cao tuổi

Báo cáo viên: Vỏ Phú Hoài – Lớp DD14.     

8:40-9:00 Báo cáo 3: Một số trà thảo dược có lợi cho hệ miễn dịch người cao tuổi

Báo cáo viên: ThS. Lâm Khắc Kỷ – Giảng viên BM.     

9:00-9:20 Thảo luận
 9:20-9:30 Tổng kết

 

Thông tin liên hệ: ThS. Lâm Khắc Kỷ, điện thoại: 0939645395

Đơn vị liên kết