TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BẢNG THỐNG KÊ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN DINH DƯỠNG & KHTP
18/04/2017
STT Họ và Tên Học hàm, học vị Hướng nghiên cứu
TT
1 Nguyễn Thị Minh Nguyệt TS 1 Nghiên cứu quy trình tách chiết protein từ thực vật và ứng dụng trong chế biến thực phẩm
2 Tận dụng nguồn bã sau tách chiết protein thực vật vào chế biến bánh
2 Lê Phạm Tấn Quốc 1 1.     Trích ly saponin từ củ hà thủ ô đỏ bằng phương pháp vi sóng và ứng dụng cải thiện độ xốp trong sản xuất bánh bích quy
2 2.     Trích ly polyphenol từ củ hà thủ ô đỏ bằng phương pháp ngâm chiết và ứng dụng cải thiện màu sắc trong sản xuất bánh bích quy
Ths 3 3.     Trích ly polyphenol từ củ hà thủ ô đỏ bằng phương pháp vi sóng và ứng dụng cải thiện màu sắc trong sản xuất bánh bích quy
4 4.     Khảo sát ảnh hưởng màng bao ăn được kết hợp với dịch chiết polyphenol đến sự thay đổi thành phần VSV đối với rau quả fresh-cut.
5 5.     Khảo sát ảnh hưởng dịch chiết polyphenol đến sự thay đổi thành phần VSV đối với sản phẩm thịt/cá xay.
6 6.     Đánh giá khả năng kháng VSV của dịch chiết từ lá cây muồng trâu.
3 Phạm Hồng Hiếu 1.Khảo sát quá trình trích ly anthocyanin trong hành tím bằng pp ngấm kiệt và pp trích liên tục
Ths 2. Khảo sát quá trình trích ly anthocyanin trong hành tím bằng pp vi sóng và ứng dụng bảo quản cá viên chiên
3. Khảo sát quá trình trích ly anthocyanin trong hành tím bằng pp sử dụng sóng siêu âm và ứng dụng làm snack
4 Hùynh Nguyễn Quế Anh Ths 1 Nghiên cứu sản xuât bánh cookies bổ sung vi tảo Spirulina giàu dinh dưỡng
5 Nguyễn Thị Trang 1 1.Nâng cao hiệu suất trích ly các hợp chất có hoạt tính sinh học từ vỏ mãng cầu bằng hệ enzyme cellulose và pectinase.
Ths 2 2.Trích ly polyphenol từ vỏ hạt mãng cầu có hỗ trợ khuấy từ và đánh giá tính kháng khuẩn của dịch chiết vỏ mãng cầu.
3 3.Khảo sát quá trình xử lý mẫu đến hàm lượng polyphenol tổng và nâng cao hiệu suất trích ly polyphenol từ vỏ mãng cầu bằng enzyme termamyl
Đơn vị liên kết