TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Đào Quốc Hưng
Đào Quốc Hưng

Thông báo sinh viên

Sinh viên lớp DHSH11A, 11ATT, 11B cập nhật thông tin, tài liệu môn học KỸ THUẬT CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG HIỆN ĐẠI ở link dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1KE3TSNVCb2qrX5S3aXVt1frszm9joxhR

Sinh viên lớp DHSH11A, 11B cập nhật thông tin, tài liệu môn học BỆNH HỌC THỰC VẬT ở link dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1cJxhjwUxgAkzucjRgrE4Rsm5urLaEX3Q

Lịch giảng dạy

Học kỳ 2 (2018 – 2019):

Thứ 5: Kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật (LT) 420300200501 – DHSH13A Tiết 3 – 5 Phòng: X11.07

Thứ 6: Kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật (LT) 420300200502 – 42030096801 gh 420300200502 Tiết 3 – 5 Phòng: X11.01

Lý lịch khoa học

Đào Quốc Hưng

Bộ môn Công nghệ Ssinh học

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Phòng F4.07, lầu 4, nhà F,

Số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

E-mail: hungdao1610@gmail.com OR daoquochung@iuh.edu.vn

ĐT: 0989211924

Chức vụ

  • Giảng viên

Quá trình đào tạo

  • Tiến sĩ: 2015, Đại học Tổng hợp Bang Colorado, Hoa Kỳ
  • Thạc sĩ: 2005, Đại học Quốc gia Jeju, Hàn Quốc
  • Đại học: 2000, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Môn học giảng dạy

  • Công nghệ sinh học thực vật
  • Sinh học tế bào
  • Thống kê sinh học
  • Kỹ thuật chọn tạo giống cây trồng hiện đại
  • Bệnh học thực vật
  • Kỹ thuật nuôi cây mô tế bào thực vật

Dự án/đề tài

(vẫn đang cập nhật)

Sách

Hướng dẫn quản lý dinh dưỡng tổng hợp

Các bài báo/hội nghị đã ông bố

Hung Quoc Dao, Thuong Le Anh Nguyen, Hai Minh Tran (2018) Initial study on KOH solvent for seaweed extraction and its effect on protein in the extract. Journal of Science and Technology ISSN: 2525 – 2267

Hung Quoc Dao, Patrick F. Byrne, Scott D. Reid, and Scott D. Haley (2017) Validation of quantitative trait loci for grain quality-related traits in a winter wheat mapping population. Euphytica 213 (5).

Hung Quoc Dao, Patrick F. Byrne, Scott D. Reid, and Judy Harrington (2016) Genome-wide association study in bread wheat identifies loci for grain protein concentration and test weight. International Plant and Animal Genome Conference XXIV (The Largest Ag-Genomics Meeting in the World).

Hung Quoc Dao, Patrick F. Byrne, Scott D. Reid, and Judy Harrington (2015) Preliminary association mapping of 24,500 SNPs to winter wheat grain traits. International Plant and Animal Genome Conference XXIII (The Largest Ag-Genomics Meeting in the World).

Hung Quoc Dao, Patrick F. Byrne, and Scott D. Reid (2014) Validation of quantitative trait loci for quality traits in wheat. National Association of Plant Breeders, U.S.A.

Hung Quoc Dao (2013) Validating end-use quality genes on wheat chromosomes 6B and 7B. Technical Reports, Colorado State University, U.S.A.

Xuan Quang Bui, Duy Duc Dang, and Hung Quoc Dao (2010) The effect of the fruiting-functional foliar fertilizer (CNB) on phuc trach pomelo. Journal of Soil Science.

Hung Quoc Dao and Tu Cong Trinh (2008) Study on nutrient balance for the cassava field. Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development.

Hung Quoc Dao and Hae Nam Hyun (2008) Composting of citrus industrial waste and effects of the compost on soil properties and potato growth. Journal of Soil Science.

Hung Quoc Dao and Hae Nam Hyun (2004) Composting of citrus industrial waste and effects of the compost on soil properties and potato growth. The Annual Conference on Life Science and Engineering, South Korea.

(vẫn đang cập nhật)

Đơn vị liên kết