TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Đặng Thị Minh Luyến
Đặng Thị Minh Luyến

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ: Đặng Thị Minh Luyến

Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0904 654 986

Email: dangthiminhluyen@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Ngành Công nghệ thực phẩm, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, năm tốt nghiệp 2008
 • Thạc sĩ: Chuyên ngành kinh tế và xã hội học nông thôn, Khoa nông học Gembloux, Bỉ, năm tốt nghiệp 2009
 • Tiến sĩ: Chuyên ngành khoa học nông nghiệp và kỹ thuật sinh học, Đại học Liège, Bỉ, năm tốt nghiệp 2015

Quá trình công tác

 • 2008-2009: – Tham gia vào dự án PIC “Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng nông thôn Việt Nam” (thực nghiệm với cơ sở sản xuất chè tại Tân Cuong, Thái Nguyên, Việt Nam) tài trợ bởi CUD
 • Hoàn thành chương trình đào tạo thạc sỹ kinh tế và xã hội học nông thôn tại Khoa nông nghiệp Gembloux, Bỉ
 • 2010-2014: – Tham gia vào dự án PIC “Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng nông thôn Việt Nam” tài trợ bởi CUD
 • Thực hiện các nghiên cứu cần thiết và hoàn thành chương trình đào tạoi nghiên cứu sinh
 • 03/2016-11/2016: – Thực hiện nghiên cứu tại Trung tâm phát triển nông thôn, Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
 • 12/2016-nay: – Công tác giảng viên tại Đại học Công nghiệp TPHCM

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Kiểm soát chất lượng thực phẩm
 • Đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm

Hướng nghiên cứu chính

 • Quản lý chất lượng thực phẩm
 • Phát triển thương hiệu và chuỗi ngành hàng thực phẩm

Sách/giáo trình đã công bố

Đề tài/dự án đã thực hiện

 1. Tham gia thực hiện dự án PIC “Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng nông thôn Việt Nam” tài trợ bởi CUD, 2008-2015
 2. Tham gia thực hiện dự án “Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam”, tài trợ bởi AFD, 2016
 3. Tham gia thực hiện dự án “Xây dựng khung truy xuất nguồn gốc cho chuỗi giá trị thịt”, tài trợ bởi ARP-TPA, 2016

Các bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Đặng Thị Minh Luyến, Nguyễn Duy Thịnh, 2009. Research on Tan Cuong green tea trademark protection system, The 4th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, 78-82
 2. Hà Duyên Tư, Nguyễn Duy Thịnh, Từ Việt Phú, Đặng Thị Minh Luyến và Vũ Thị Minh Hằng, 2011. Góp phần nghiên cứu ngành hàng chè xanh Tân Cương, Thái Nguyên Journal of science and technology, Vietnamese academy of science and technology, 49-6A, 151-159
 3. Đặng Thị Minh Luyến, Hà Duyên Tư, Philippe Lebailly, Nguyễn Duy Thịnh, 2013. So sánh tính chất cảm quan chè xanh vùng chè Thái Nguyên và vùng chè Phú Thọ, Việt Nam Journal of science and technology, Vietnamese academy of science and technology, 51-6A, 90-96.
 4. Dang Thi Minh Luyen, Ha Duyen Tu, Philippe Lebailly, Nguyen Duy Thinh and Tu Viet Phu, 2014. Comparison of sensory characteristics of green tea produced in Thai Nguyen and Phu Tho province, Vietnam Journal of Food Science and Engineering, 4, 107-114.
 5. Dang Thi Minh Luyen, Ha Duyen Tu, Philippe Lebailly and Nguyen Duy Thinh, 2015. Comparison of sensory characteristics of green tea produced in Tan Cuong and Phu Ho, Vietnam Journal of science and technology, Vietnamese academy of science and technology, 51-6A, 90-96.

Đơn vị liên kết