TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Đảm bảo chất lượng và ATTP – Yêu cầu SV
Đảm bảo chất lượng và ATTP – Yêu cầu SV

Thái độ

 • Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
 • Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

Kiến thức

 • Có khả năng ứng dụng kiến thức toán học, tin học, khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng để tổ chức quản lý các vấn đề kinh tế – kỹ thuật mang đặc thù của ngành.
 • Có khả năng tiến hành các thí nghiệm phân tích, đánh giá chất lượng thực phẩm ở các khía cạnh khác nhau (về hoá học, vật lý, vi sinh và cảm quan), và xử lý được dự liệu thu được từ thực nghiệm đơn giản cũng như phức tạp.

Kiến thức bổ trợ:

 • TOEIC 450 về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương;
 • Đạt trình độ B về tin học ứng dụng;

Kỹ năng

 • Có khả năng kiểm tra chất lượng sản phẩm thực phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm thực phẩm, quản lý an toàn thực phẩm và đảm bảo dinh dưỡng thực phẩm.
 • Thiết kế, cải tiến, phát triển, và triển khai sản xuất sản phẩn thực phẩm ở qui mô công nghiệp theo nhu cầu đòi hỏi xã hội
 • Có khả năng làm việc và tham gia hiệu quả vào các nhóm kỹ thuật nhằm đạt một thành công chung nhất
 • Có nền tảng và khả năng cập nhật những kiến thức, những kỹ năng để có thể đương đầu với những thử thách mới trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình
 • Có khả năng giao tiếp hiệu quả: viết báo cáo, trình bày, diễn đạt ý tưởng qua lời nói, hình ảnh trong môi trường kỹ thuật và thực tế xã hội
 • Hiểu được sự cần thiết và có khả năng tự định hướng trong việc tiếp tục phát triển nghề nghiệp
 • Có nhận thức về ảnh hưởng của các giải pháp kỹ thuật công nghệ đến xã hội và toàn cầu
 • Có khả năng nhận thức về  nhu cầu học tập và có năng lực thực hiện việc học tập  liên tục, học tập suốt đời
Đơn vị liên kết