TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Ngành Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm – Vị trí việc làm
Ngành Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm – Vị trí việc làm
  • Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia công tác ở các vị trí: QA(Quality assurance), QC (Quality control) các phòng RD (Research development), KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm) ở các nhà máy cơ sở sản xuất.
  • Tham gia vào các ví trí kiểm tra chất lượng thực phẩm ở các trung tâm phân tích, trung tâm kiểm định chất lượng, phòng vệ sinh an toàn thực phẩm ở các tỉnh, thành phố hay các cơ sở ở địa phương.
  • Tham gia công tác cho các nhà phân phối thiết bị, dung cụ cho các cơ sở sản xuất hay các phòng thí nghiệm
Đơn vị liên kết