TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Ngành Đảm bảo Chất lượng và An Toàn Thực phẩm – Mục tiêu đào tạo
Ngành Đảm bảo Chất lượng và An Toàn Thực phẩm – Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân có kiến thức nền tảng vững chắc về Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm; có khả năng:

  • Kiểm tra chất lượng sản phẩm thực phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm thực phẩm, quản lý an toàn thực phẩm và đảm bảo dinh dưỡng thực phẩm; thiết kế, cải tiến, phát triển, và triển khai sản xuất sản phẩn thực phẩm ở qui mô công nghiệp
  • Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt;
  • Thành công trong các vị trí việc làm về Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm và các lĩnh vực liên quan
  • Theo đuổi sự phát triển nghề nghiệp hoặc nâng cao trình độ
  • Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cao

Đào tạo cử nhân Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm để trở thành những cán bộ chủ lực cho các đơn vị sản xuất, quản lý và nghiên cứu về Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm; những cán bộ giảng dạy chuyên ngành cho các trường đại học và cao đẳng trong tương lai

Đơn vị liên kết