TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Đảm bảo chất lượng và ATTP – Giới thiệu ngành
Đảm bảo chất lượng và ATTP – Giới thiệu ngành

Viện công nghệ Sinh học  – Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo uy tín trong lĩnh vực thực phẩm. Trải qua nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi đã đào tạo những kỹ sư có năng lực và đóng vai trò nòng cốt ở các công ty thuộc ngành công nghiệp thực phẩm và các Trung tâm kiểm nghiệm lớn.

Trước nhu cầu của xã hội, năm học 2017-2018, bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo đã ký quyết định chính thức cho phép Viện được tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc hệ Đại học chính quy ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm kể từ mùa tuyển sinh năm 2017. Tổ Quản lý chất lượng cũng được phát triển thành Bộ môn Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm với mục tiêu xây dựng và mở rộng nghiên cứu trong hai lĩnh vực: Đảm bảo Chất lượng và An Toàn Thực phẩm, với 2 mảng chuyên môn chính: Kiểm nghiệm thực phẩm và Đảm bảo chất lượng.

Chương trình đào tạo hệ đại học ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm của Viện công nghệ Sinh học  – Thực phẩm được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chương trình giảng dạy bậc đại học của các nước tiên tiến trên thế giới University of Queensland (Úc)  (Top 50 Đại học tốt nhất thế giới), Đại học Greenwich (Anh). Đến với chương trình này, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức thuộc 2 nhóm: Kiểm tra chất lượng thực phẩm (Phân tích hóa, lý, vi sinh, cảm quan, Xác định độc tố…), Đảm bảo chất lượng thực phẩm (Quản lý chuỗi cung ứng và truy suất nguồn gốc thực phẩm, Phân tích nhu cầu người tiêu dùng, Các phương thức, hệ thống quản lý chất lượng, các chứng nhận chất lượng: TQM, ISO, HACCP, GAP, BRC, IFS…). Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm có thể đảm nhiệm công việc QC, QA, chuyên viên phát triển sản phẩm tại các nhà máy, cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng như làm việc tại các trung tâm phân tích, nghiên cứu… Chương trình đào tạo ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm của Viện được hướng tới chuẩn đào tạo ABET của Mỹ, trong đó sinh viên được đặt làm mục tiêu trọng tâm và có sự kết nối linh hoạt giữa doanh nghiệp và nhà trường.

Kỹ sư ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm được đào tạo bởi Viện Công nghệ Sinh học – Thực phẩm, thuộc trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh theo chương trình tiên tiến luôn được cập nhập chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Đơn vị liên kết