TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
V/v: Nộp và bảo vệ KLTN – ĐHTP11
22/05/2019

Chào các bạn sinh viên ĐHTP11, Bộ môn CNTP thông báo tới các bạn thông tin về việc nộp và bảo vệ KLTN như sau:
– Các bạn nộp bài (01 cuốn, in bình thường, chưa cần làm bìa nhũ) tại Văn phòng BM CNTP (F4.7), thời gian nộp từ ngày 30/5/2019 đến hết ngày 3/6/2019.

– Thời gian bảo vệ KLTN là ngày 10/6/2019. Danh sách cụ thể các Hội đồng và tên phòng sẽ được thông báo cụ thể sau khi xét duyệt. Tại buổi bảo vệ, các bạn sinh viên cần mặc trang phục lịch sự, hoặc mặc đồng phục.

Trân trọng,

BM. CNTP.

 

Đơn vị liên kết