TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc hướng dẫn thủ tục thực hiện khóa luận tốt nghiệp và thực tập doanh nghiệp với ĐHTP10 ngành CNTP
20/04/2017

Thứ 6 ngày 21/4/2017, vào lúc 13h tại hội trường A7. Bộ môn CNTP tiến hành hướng dẫn các thủ tục thực hiện khóa luận tốt nghiệp và thực tập doanh nghiệp. Đề nghị các bạn SV ĐHTP10 ngành CNTP có mặt đầy đủ để thực hiện hướng dẫn và để bộ môn xác nhận.

Đơn vị liên kết