TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo nộp báo cáo và thời gian bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp ĐHTP11BVHVL
21/08/2017

Bộ môn CNTP thông báo đến các em SV lớp ĐHTP11BVHVL như sau:

Sinh viên ĐHTP11BVHVL sẽ nộp báo cáo tố nghiệp ngày 23/8.
Từ ngày 22/8 đến 25/8 giáo viên phản biện lấy bài về chấm và hội đồng sẽ tổ chức bảo vệ 8h ngày 26/8, tại văn phòng bộ môn CNTP.
Danh sách các nhóm thực hiện đồ án trong file đính kèm

Đơn vị liên kết