TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo khẩn sinh viên khóa 9,10 chưa bảo về đề cương khóa luận
10/08/2017

Bộ môn CNTP xin thông báo như sau:

Các em sinh viên khóa 9,10 chưa bảo về đề cương khóa luận cần gặp và xin giáo viên hướng dẫn với những hướng đề tài trong file đính kèm.
Viết tên đề tài và giảng viên hướng dẫn theo mẫu, đồng thời thảo luận và viết đề cương nghiên cứu và nộp về giáo vụ trước ngày 15/8. Hội đồng bảo vệ sẽ tổ chức vào luc 8h ngày 16/8. Địa điểm thông báo sau.

Đơn vị liên kết