TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Lịch họp bộ môn CNTP
16/03/2017
Cuộc họp bộ môn CNTP sẽ được tổ chức vào 10h sáng ngày 22 tháng 3 (thứ 4 tuần sau) tại văn phòng bộ môn CNTP. Do tính chất quan trọng của buổi họp đề nghị Quý thầy Cô không vắng mặt. Quý Thầy Cô dạy thực hành sẽ xuống để họp ngay dưới văn phòng.
Kính mời Thầy Thanh, Cô Uyên tham gia buổi họp bộ môn CNTP.
Quý Thầy Cô sẽ ăn trưa tại Viện (Cô Yến chuẩn bị Bún chả, Cô Quyên chuẩn bị trái cây, nước uống)
Nội dung cần chuẩn bị để họp như sau:
I. Cải tiến chương trình đại học theo nhu cầu của doanh nghiệp
1. Thảo luận điều chỉnh, sửa đổi PI của chương trình đại học. (tất cả Quý Thầy Cô xem trước)
2. Map môn học có liên quan vào PI và chọn môn key. (tất cả Quý Thầy Cô xem trước)
3. Demo đề cương 2 trang và xác định minh chứng cho CLOs. (Cô BÌnh, Cô Mai Hương)
4. Đánh giá ở cấp độ môn học, đánh giá PI ở cấp độ chương trình.(Cô BÌnh, Cô Mai Hương)
5. Xem bảng mô tả môn học của chương trình đại học (Cô Hoan chuẩn bị, Cô Mai Hương và Cô Uyên hỗ trợ)
II. Hồ sơ giáo viên
Lưu ý các môn thu thập thông tin cho việc đánh giá (các môn ở HK1): Môn Sữa (Thầy Hoài). Vật lý Thực phẩm (Cô Đoàn Như Khuê), Môn Phụ gia (T. Hoài). Đánh giá cảm quan (T., Thanh). Các quá trình cơ bản (T. Minh). PTSPTP (C. Mai). Hóa sinh Thực phẩm (C. Trang). Kỹ thuật thực phẩm 1 (Lê Văn Nhiều). ở cả 2 lớp DH10 và DH11. (Cô Yến chuẩn bị kế hoạch)
III. Dự giờ Hk2: Sau buổi họp các Thầy Cô sẽ dự giờ
Bộ môn sẽ tiến hành dự giờ 2 môn học:
1. Môn chế biến thủy sản của NCTP8A, F5.3, Cô Vân (Tiết 7, thứ 4-ngày 22/3/2017).
2. Môn CN đồ uống của NCTP9A, Thầy Đắc Trường, phòng D11.01 (tiết 3, thứ 5, ngày 23/3/2017).
Hồ sơ dự giờ Cô Quyên chuẩn bị
IV. Thống nhất điều chỉnh chương trình môn học theo học kỳ của DH11 và DH12, chọn môn thay thế chuyên đề cơ sở ngành và chuyên đề chuyên ngành của DHTP10 và DHTP11.
(quý Thầy Cô tham khảo và chuẩn bị ý kiến)
V. Sơ bộ TKB năm học 2017-2018 và dự kiến thực hiện. (Cô Yến chuẩn bị)
VI. Xem và thống nhất sơ bộ chương trình khung, CĐR, mục tiêu chương trình Thạc sĩ ngành CNTP. (quý Thầy Cô tham khảo và chuẩn bị ý kiến)
VII. Tổng kết thực tập CDTP16 (Cô Hoan chuẩn bị demo)

Đơn vị liên kết